Yunan Mitolojisi

Chione: Yunan Kar Tanrıçası

Chione, Yunan mitolojisinde kar tanrıçası olarak bilinen bir karakterdir. Babası Boreas, kuzey rüzgarları tanrısı, annesi ise Oryiyope’dir. Chione, güzellik ve soğukluğun sembolü olarak kabul edilir.

Chione’nin adı “kar” anlamına gelir ve bazen “Yunanlıların Karı” olarak da adlandırılır. Mitolojiye göre, Chione, tanrıça Artemis’in bir takipçisiydi ve onun gibi avcılıkla ilgilenirdi. Aynı zamanda Afrodit’in de öğrencisi olmuştur. Güzel ve çekici bir kadın olarak betimlenir, beyaz tenli ve ışıltılı bir saç rengine sahiptir.

Chione’nin en ünlü hikayelerinden biri, kendisine olan hayranlığını açıklayan Phylos adında bir adamın onu görünce aşkından donarak ölmesidir. Başka bir hikayede ise, Chione tanrı Apollo ile bir ilişki yaşar ve ikiz çocukları olur. Ancak, Chione çocuklarını şikayetçi olacak şekilde “Apollo’nun iki tane beyaz anlamına gelen çocuğu” diyerek alay ettiği için Apollo, onu ölümcül bir hastalıkla cezalandırır.

image 5 24
Chione: Yunan Kar Tanrıçası 6

Chione’nin Yunan mitolojisindeki rolü, özellikle kış ve kar ile ilişkili olması nedeniyle önemlidir. İnsan ve tanrı arasındaki ilişkilerde, doğanın güçlerinin etkisini gösteren bir karakter olarak kabul edilir.

Yunan mitolojisinde Chione, Kuzey Rüzgarı’nın kızıydı. Kar tanrıçası olarak babasının Trakya dağlarından estirdiği soğuk hava ve fırtınalarla yakından bağlantılıydı.

Yunan mitolojisindeki pek çok küçük tanrı ve tanrıça gibi Chione de temsil ettiği doğanın gücünü kişileştiriyor gibi görünüyordu. Avrupa’daki diğer kültürlerde kış havasını temsil eden daha gelişmiş tanrılar bulunurken, Chione hakkında pek bir şey söylenmedi.

Her ne kadar Yunan mitolojisindeki diğer yüzlerce küçük tanrıya benziyor olsa da, Chione’den bahseden hikayelerin hepsi onun efsanesinin diğerleri kadar eski olmadığı gerçeğini ima ediyor. Mitolojisindeki diğer karakterler ve olaylar uzun süredir yerleşmiş olsa da, Yunan tarihinin nispeten geç dönemlerine kadar hiçbir hikayede Chione’den bahsedilmemişti.

Peki Yunanlıların bir kar tanrıçası geliştirmesi neden bu kadar uzun sürdü ve neden onun hikayesi bu şekilde birleştirildi? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

Chione Kar Tanrıçasının Kökenleri

Anemoi yunan mitolojisi
Anemoi yunan mitolojisi

Yunan mitograflarına göre kar tanrıçası Kuzey Rüzgarının kızıydı.

Pausanias ve Pseudo-Apollodorus, kar tanrıçası Chione’nin Orithyia adında Atinalı bir prensesin çocuğu olarak doğduğunu iddia ettiler. Babası o şehrin ünlü kurucu kralı Erechtheus’du.

Kuzey Rüzgarı tanrısı Boreas, Orithyia’yı Atina’dan geçerken gördü ve anında ona aşık oldu. Ona kur yapmaya çalıştı ama sert ve vahşi bir gücün tanrısı olarak doğal olarak romantik değildi.

Orithyia’nın vahşi rüzgar tanrısıyla hiçbir ilgisi yoktu bu yüzden onun ilerlemelerini tamamen reddetti. Boreas daha çok doğasına uygun davranmaya ve prensesi zorla kaçırmaya karar verdi.

Bir gün prenses Ilissos Nehri kıyısında oynarken, Kuzey Rüzgarı esti ve onu alıp götürdü. Trakya’daki evine götürüldü ve sonunda dört çocuğunu doğurdu.

Oğulları Calais ve Zetes Argonot oldular. Onlara, kız kardeşleri Kleopatra ile evlenen Trakya kralı ve kahin Phineas eşlik ediyordu.

Orithyia’nın diğer kızı Chione tanrıça oldu. O, karın vücut bulmuş haliydi.

İlginçtir ki Yunan mitolojisinde de Boreas’la bağlantılı olan bu isimde bir karakter daha vardı.

MS 2. yüzyılda yazar Aelian, Chione’nin Kuzey Rüzgarı’nın kızından ziyade karısının adı olduğunu iddia etmiştir. Uzak kuzeyden gelen efsanevi bir dev ırkı olan Hyperborealıların, Boreas ve Chione’nin oğulları olan üç rahibi olduğunu iddia etti.

Hyperborea Efsanesi
Hyperborea Efsanesi

Bununla birlikte, Chione’nin rüzgar tanrısının eşi yerine kızı olduğu daha yaygın olarak kabul edilmektedir. Daha sonra ortaya çıkan bir efsane, kar tanrıçasını daha da önemli bir Olimpiyatçıya bağladı.

Birkaç yazar Chione ve Poseidon’un bir zamanlar bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Sonuç olarak Eumolpus adında bir oğul doğurdu.

Ancak Chione, babasının hamileliğine nasıl tepki vereceğinden korkuyordu. Boreas’ın çabuk öfkelenen ve bazen sert bir yapıya sahip olduğu bilindiğinden muhtemelen endişelenmek için bir nedeni vardı.

Babasının gazabından korkan kar tanrıçası, yeni doğan bebeğini denize attı. Poseidon bebeği kurtardı ve büyütmesi için kızlarından biri olan Benthesykyme’ye verdi.

Eumolpis Etiyopya’da büyüdü ve üvey annesinin kızlarından biriyle evlendi. Sonunda Trace’e ve sonunda Eleusis’e gitti.

Chione’nin oğlu, Demeter’in ilk rahibi ve Eleusis gizemlerinin kurucusu oldu. Çoğu rivayete göre, kendi büyükbabası Atina Kralı Erechtheus’a karşı yapılan savaşta öldürülmüştür.

Modern Bakış Açısı

Chione mitlerinin çoğu, Yunan mitolojisinde nispeten geç ortaya çıkmış gibi görünüyor. Doğumundan ve Poseidon’la ilişkisinden bahseden yazılı kayıtların çoğu MS 2. yüzyıla aittir.

Chione ayrıca klasik çağ sanatında da görünmüyor. Orithyia’nın hikayesinin daha eski olduğu bilinse ve diğer eserlerde Boreas’ın diğer çocuklarından bahsedilse de Chione, rüzgar tanrısının mitolojisinin çoğunda yer almaz.

Genel olarak Chione hakkında nispeten az şey biliniyor. Kar tanrıçası olarak işlevi, Yunanca “kar” anlamına gelen khion kelimesinden alınan isminden çıkarılabilir, ancak mitolojisi bunun dışında seyrektir.

Bunun nedeni, Yunan dünyasının çoğunun kar tanrıçasına çok az ihtiyaç duyması olabilir.

Yunanlıların çevrelerindeki dünyanın farklı özelliklerini temsil eden birçok küçük tanrı ve tanrıçaları vardı. Periler doğanın tanrıçalarıydı, nehir tanrıları su yollarını kontrol ediyordu ve hatta duygular ve varoluş durumları daimonlar tarafından kişileştirilmişti

Ancak Yunanistan’ın büyük bölümünde kar nispeten nadir görülür. Sadece ülkenin en kuzey kesimleri ve dağların tepeleri düzenli olarak kar yağışı alıyor.

Bu nedenle, Yunanistan’ın çoğunun karı bir tanrıyla kişileştirmeye pek ihtiyacı olmadığı anlaşılıyor. O kadar nadirdi ki çoğu insanın hayatında çok az rol oynadı.

Sonunda panteona böyle bir tanrı eklendiğinde burayı bir şekilde Boreas’la ilişkilendirmek mantıklı geldi. Kuzey Rüzgarı tanrısı, Yunanistan’ı kış aylarında kuru da olsa soğuk yapan soğuk kış havasını getirdi.

Bu soğuk hava Yunanistan’a özgü değildi. Akdeniz ikliminin daha ılıman, genellikle sıcak ve kuru olduğunu ve kışın en soğuk rüzgarlarının dış güç olduğunu fark ettiler.

Bu nedenle Boreas’ın, genellikle barbar ve zalim olduğu düşünülen kuzeydeki bir ülke olan Trakya’da yaşadığını söylediler. Savaş tanrısı Ares’in de bu vahşi topraklara ev sahipliği yaptığı söyleniyor.

Trakya, Yunan mitolojisinde panteonlarının bir parçası olan ancak kültürlerinin normlarına veya ideallerine uymayan tanrıların eviydi. Boreas da Ares gibi tam bir Yunan olarak düşünülemeyecek kadar soğuk ve zalimdi.

Chione’nin bir Trakya tanrıçası olduğu söyleniyordu çünkü babası gibi onun doğası da Yunanistan’da benimsenen veya yaygın olan bir şey değildi. Kar zaman zaman görülebiliyordu ama büyük ölçüde yabancı yerlere ve vahşi dağ zirvelerine bağlıydı.

Kar tanrıçası, Yunan mitolojisine daha sonra eklenen bir şeydir, ancak aynı zamanda mevcut efsanelere de dahil edilmiştir. Hikayeleri muhtemelen daha sonra başlamış olsa bile bu, klasik bir kökene sahip olduğu izlenimini veriyordu.

Örneğin Eumolpis’in hikayesi Chione’ninkinden önce vardı. Mitograflar iki hikayeyi birbirine bağlamak için onun Trakya’ya yaptığı seyahatleri eklediler .

Orithyia’nın hikayesi, Chione’nin adı anılmadan çok önce de Atina’da iyi biliniyordu. Chione’yi yerleşik bir soya kolayca bağlamak için kar tanrıçası, çocukları listesine eklendi.

Kar tanrıçası daha eski bir kaynaktan ilham almış olabilir, ancak tüm kanıtlar onun Yunan mitolojisine nispeten geç bir ekleme olduğunu gösteriyor. Ancak onu mevcut mitlere ve karakterlere sıkı sıkıya bağlayan Chione, Yunan tanrıları panteonunun bir üyesi olarak daha kolay kabul edildi.

Özetle

Tanrıça Chione, Yunan mitolojisine nispeten geç bir ekleme gibi görünüyor. MS 2. yüzyıldan öncesine ait hayatta kalan hiçbir kayıt yoktur.

Tarihçiler genellikle Chione’yi ismine ve ailesine dayanarak Yunan kar tanrıçası olarak yorumlarlar. Kuzey Rüzgarı tanrısı Boreas’ın kızıydı.

Ancak Chione’nin bağlantılı olduğu hikayeler kendisininkinden çok daha eskiydi.

Annesi, MÖ 5. yüzyılda Boreas tarafından kaçırıldığı bilinen Atinalı bir prenses olan Orithyia’ydı. Ayrıca Eleusis Gizemlerinin ve Demeter kültünün efsanevi kurucusu haline gelen Poseidon’dan bir çocuğu da vardı.

Demeter yunan mitolojisi
Demeter yunan mitolojisi

Görünüşe göre Chione bu hikayelere iyice yerleştikten sonra eklenmiş. Daha sonra icat edilen veya en azından daha popüler hale gelen bir tanrıça olarak, karakterine ve işlevine uygun görünen mevcut hikayelere dahil edildi.

Kar tanrıçası, ülkenin iklimi nedeniyle muhtemelen Yunanistan’da erken bir gelişme değildi. Yalnızca Yunanistan’ın en yüksek zirveleri düzenli kar yağışına yatkın olduğundan, bu unsurun kendi tanrısını garanti eden bir unsur olarak görülmemesi mümkündür.

Chione eklendiğinde, mantıksal olarak Kuzey Rüzgarı tanrısına ve onun Trakya’daki acımasız vatanına bağlıydı. Tamamen Yunan olarak görülmeyen ve bu nedenle barbar bir ülkeye yerleştirilen Boreas ve Ares gibi tanrılardan biri oldu.

Chione, bilinmeyen eski bir kaynaktan, hatta muhtemelen bir Trakya veya Alp tanrıçasından ilham almış olsa da, Yunan mitolojisine tarihinin nispeten geç bir döneminde eklenmiş gibi görünüyor. Ancak Yunan yazarlar onu mevcut efsanelere dahil ederek kar tanrıçasının dahil edilmesini doğal ve eski bir gelenek gibi gösterdiler.

serkan

Ben Serkan. Mitoloji destanlar ve tarih konusunda sizlere en iyi bilgileri sunmak hazırlamak için buradayım. Herkese sevgi ve saygılarımla...

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu