Çin Mitolojisi

Di Jun: Tanrıların Hükümdarı

Efsanevi Çin mitolojisinde, gökyüzünün ve dünyanın hükümdarı olan Di Jun’un hikayesi sıradan bir tanrının ötesine geçiyor. Di Jun’un başlıca rolü, kaderi belirlemek ve dünyanın düzenini korumaktır. Onun hikayesi, insanların hayatları üzerindeki etkisiyle derin bir şekilde örülüdür, dolayısıyla Di Jun, Çin mitolojisinin en önemli tanrılarından biridir.

Bir efsaneye göre Di Jun, Çin’in ilk imparatorlarından biriydi. O sadece bir insan hükümdarı değil, aynı zamanda ilahi bir şahsiyetti.

Güneşlerin babası olarak Di Jun, eski Çin’in ünlü bir efsanesinin merkezinde yer alıyordu. Güneşler kuşlar şeklinde çılgınca uçtuğunda, onları vurma emrini vermek zorunda kalan kişi kendi babaları Di Jun’du.

Di Jun’un Çin edebiyatındaki tek önemli görünümü bu efsanede olsa da, bazı bilim adamları onun daha tanınmış bir efsanevi imparatorla yakından bağlantılı olduğuna inanıyor. Hikayesinin Beyaz İmparator’unkilerle aynı kaynaktan geldiklerine inanmamızı sağlayacak kadar ortak noktası var.

Beyaz İmparator’un efsaneleri daha çok sayıda ve çeşitlidir, fakat hangi efsane orijinaldir?

çin mitolojisi Di Jun
çin mitolojisi Di Jun

İmparator Di Jun

Birçok efsaneye göre Di Jun, Çin’in ilk imparatorlarından biriydi. Bu antik hükümdarlar sadece ilk krallar değildi; aynı zamanda dünyanın ve toplumun yaratılmasına yardımcı olan ilahi şahsiyetler de vardı.

Diğer antik liderler gibi Di Jun’un başarılarının çoğu tarım alanındaydı. Hem kendisi hem de oğulları, darının yetiştirilmesi, biranın icadı ve et hazırlamak için kavurma yönteminin kullanılması gibi birçok yeniliğe imza atmıştır.

Ancak Di Jun en çok başka bir grup oğlunun başına gelen talihsizliklerle ünlüdür.

İlahi imparator birkaç kez evlendi ama ilk karısı Xihe’ydi. Güneşin arabasını gökyüzünde sürdü.

On oğulları kara kuşlar olarak doğdu. Her biri bedeninden ışık ve ısı yayan birer güneşti.

Çin Mitolojisi
Çin Mitolojisi

Gökyüzünün Hükümdarı: Di Jun’un Yükselişi

Di Jun’un hikayesi, gökyüzünün tahtına yükselişiyle başlar. Çin mitolojisine göre, gökyüzü tanrısı olarak Di Jun, evrenin hükümdarı olarak seçilmiştir. Onun tahtına oturmasıyla birlikte, gökyüzü ve dünya arasındaki dengeyi korumak onun asli görevidir. Di Jun’un gücü, gökyüzünü kontrol etmesine ve insanların kaderlerini belirlemesine olan inançlarına dayanır.

Di Jun, güçlü bir lider olarak bilinir ve onun adı, insanların hayatları üzerinde büyük bir etkisi olduğuna inanılan kaderiyle sık sık anılır. Onun adı, sadece saygı göstermek için değil, aynı zamanda insanların dileklerini yerine getirmesi için de kullanılır. Di Jun’un gücü, insanların hayatlarını yönlendiren güçlü bir simge olmasından gelir.

Xihe her sabah oğullarından birini kendisiyle birlikte gökyüzüne binmesi için seçerdi. Diğerleri dünyanın doğu ucundaki büyük bir dut ağacındaki tüneklerinde kaldılar.

Ancak bir gün on kuşun tümü aynı anda uçmaya karar verdi. On güneşin birleşik ısısı hızla dünyayı kavurmaya ve yaşamı yok etmeye başladı.

Sekiz Ölümsüzler
Sekiz Ölümsüzler

Di Jun oğullarına tüneklerine dönmeleri için yalvardı ama onlar onu dinlemediler. Gençlerdi ve yeni özgürlükleri nedeniyle babalarının sözlerine veya neden oldukları kaosa dikkat edemeyecek kadar heyecanlıydılar.

Dünyanın oğulları tarafından yok edileceğinden korkan Di Jun, Houyi’yi aradı. Bazı kaynaklara göre ünlü okçu, imparatorun reşit olmayan bir eşten olan oğullarından biriydi.

Bunu yapmak ona acı verse de Di Jun okçuya kuşları vurmasını emretti. Hatta Houyi’ye genç tanrıları devirmeye yetecek kadar güçlü oklar bile sağladı.

Houyi güneşleri teker teker gökyüzünden fırlattı. Di Jun, oğullarının dünyayı yıkımdan kurtarmak için ölmesini izledi.

Kuşlardan yalnızca biri kaldığında Xihe, kendisinin bağışlanması için yalvardı. Di Jun, dünyaya doğru miktarda ışık ve sıcaklık verecek bir güneşin kalacağı konusunda hemfikirdi.

Kaderin Efendisi: Di Jun’un Rolü

Di Jun’un oğullarının hikayesi meşhur olsa da nispeten az sayıda kaynakta yer alıyor. Aslında Di Jun’un kendisi öncelikle tek bir kitaptan tanınıyor.

Bu, çok sayıda bulunan ve imparatorluğun her yeri yerine yerel kültlerde sıklıkla tapınılan Çin tanrıları arasında tamamıyla benzersiz bir durum değildir. Ancak ilahi bir imparator olarak efsanelerin olmayışı alışılmadık bir durum.

Bazı tarihçiler, bu belge eksikliğinin Di Jun’un daha tanınmış efsanevi imparator Di Ku’nun alternatif adı olmasından kaynaklandığına inanmaya başladı.

Beyaz İmparator olarak da bilinen Ku, antik Çin’in Üç Hükümdarından ve Beş İmparatorundan biri olarak adlandırılır. Bu figürler efsanevi olsa da, kuralları geleneksel olarak Çin tarihinin başlangıcını işaretlemek için kullanılır.

4984

Di Ku aynı zamanda birçok efsanede Houyi’nin babası olarak da anılır. Bir hanedan ailesinin atası olan bu imparatorun dört oğlundan biriydi.

Di Ku’dan on güneş efsanesiyle birlikte bahsedilmese de bazı hikayelerinde hem kara kuşlar hem de güneş önemli bir rol oynar.

Bir efsaneye göre Di Ku’nun isimsiz bir anneden sekiz oğlu vardı. Her biri güneşi yutmayı hayal ederek doğmuştur.

Di Ku’nun çocuklarına dair başka bir hikayede, oğlu Xie, annesinin siyah bir kuşun yumurtasını yutmasının ardından mucizevi bir şekilde doğdu. Xie, Shang hanedanının atası oldu.

Ancak Di Jun’un aksine Di Ku, çiftçilikten ziyade kültürel yeniliklerle daha yakından bağlantılıdır. Birkaç farklı türde boru, flüt, davul, çan ve çanı icat ettiği veya mucitlerinin hamisi olduğu söyleniyordu.

Pek çok tarihçi Di Jun ve Di Ku’nun efsanelerinin ortak bir kaynaktan gelecek kadar benzer olduğuna inanıyor.

Güneşi siyah bir kuşa bağlayan, muhtemelen eski İmparatorların mitolojiye dahil edilmesinden önceye dayanan daha eski bir efsanenin olduğunu varsayıyorlar. Güneş, popüler Houyi mitinde olduğu gibi kuşun kendisi olabilir, ancak Xie’nin mucizevi hamile kalma hikayesi de onun kuş yumurtası olarak görüldüğünü gösteriyor olabilir.

Çin toprakları daha fazla birleştikçe ve imparator kültü ön plana çıktıkça, bunun gibi eski hikayeler bu yöneticilerin hikayelerine dahil edildi. Ancak bu her zaman evrensel olarak gerçekleşmedi, çünkü birçok bölge ve ailenin kendine özgü gelenekleri vardı.

Di Ku’nun güneşi veya kara kuşu içeren hikayeleri, onun daha sonraki aileler ve hanedanlarla olan bağlantısını vurguluyor. Bu tür hikayeler genellikle bu ailelerin üyeleri tarafından, onlara eski hükümdarlarla bir bağlantı sağlamak ve böylece iktidar iddialarını meşrulaştırmak için sonradan eklenenlerdir.

Bu nedenle Xie’nin hikayesi, muhtemelen Shang’ın atası olduğu varsayılan bir kişiyi yerleşik ilahi bir soya eklemek için daha önceki güneş sembolizmini içeriyordu. Bu hikaye atalarını sadece Sarı İmparator’un torunu olan Beyaz İmparator’un soyundan getirmekle kalmadı, aynı zamanda doğumunun mucizevi ve ilahi bir şekilde takdir edilmesini de sağladı.

Bu, İmparator Ku’nun bir falcıya danıştığı başka bir efsanesinde de vurgulanmaktadır. Kendisinden sonra hangi oğullarının İmparator olacağını sorduğunda hepsinin olacağını söyledi.

Bu hikayede Di Ku’nun dört oğlu vardı. İkisi imparator olurken, mucizevi doğumları güneş sembolizmini de içeren Xie ve Houyi sırasıyla Shang ve Zhou hanedanlarının atalarıydı.

Hikayesi İmparatorluk gücüyle olan bu bağlantılardan daha azını içerdiğinden, bazı bilim adamları Di Jun’un efsanesinin orijinal efsaneye daha yakın olduğuna inanıyor. Di veya “Tanrı-İmparator” unvanı kaldırıldığında karakterin ilahi imparatorların geleneğiyle başka hiçbir bağlantısı kalmaz.

Güneş mitinin orijinal versiyonu muhtemelen Di Ku’nunkinden çok Di Jun’unkine daha yakındı. Bir imparatordan çok, güneşin dünyayı yakmasını engellemek için kültürel bir kahramanın, bir okçunun yardımını almak zorunda kalan bir tanrıydı.

Bu temel seviyeye inildiğinde hikaye dünyanın dört bir yanındaki arketiplere benziyor. Birçok kültürde güneş bir araba veya teknede çizilirdi ve Yunanistan, Mısır ve hatta Orta Amerika’daki efsaneler, dünyayı yakmakla tehdit eden başıboş bir güneşten bahseder.

Di Ku’nun hikayesi daha iyi kanıtlanmış olsa da Di Jun’un hikayesi hikayenin daha eski bir versiyonunu temsil ediyor gibi görünüyor. Bu, daha sonra hanedan gücü ve otoritesinin eklenmediği, güneşin yıkıcı gücünün tanıdık bir arketipidir.

the eight immortals china
Di Jun: Tanrıların Hükümdarı 8

Özetle

Bir Çin hesabına göre Di Jun, antik Çin’in efsanevi bir imparatoruydu. O ve ilk karısı Xihe, siyah kuş şeklindeki on güneşin ebeveynleriydi .

Xihe her gün oğullarından birini arabasıyla gökyüzünde gezdiriyordu. Ancak on tanesi isyankar bir şekilde aynı anda uçmaya karar verdiğinde, dünyayı kavurmaya ve canlıları yakarak öldürmeye başladılar.

Dünyanın haydut çocukları tarafından yok edilmesini önlemek için Di Jun, okçu Houyi’ye hepsini vurmasını emretti. Ancak annelerinin yalvarışı, dünyaya ışık ve sıcaklık vermeye devam edebilmesi için son güneşi bağışladı.

Di Jun’un başka hiçbir efsanede adının geçmemesi, efsanevi bir imparator için alışılmadık bir durumdur. Bu ilahi figürler genellikle birçok masalda karşımıza çıkar ve onların dünyevi torunları iyi bilinir.

l intro 1643398127
Di Jun: Tanrıların Hükümdarı 9

Bazı tarihçiler Di Jun’un başka bir yerde farklı bir isimle göründüğüne inanıyor. Onun ve ilk Beş İmparatordan biri olan Di Ku’nun aynı antik kaynaktan geldiklerini düşünüyorlar.

Di Ku’nun mitleri, Di Jun’unkiyle aynı sembolizmi taşır. Oğullarının mucizevi doğumlarında hem güneş hem de kara kuşlar ortaya çıkar.

Bu oğullardan biri, Di Jun’un hikayesinde kuşları vuran okçu Houyi’ydi. Hikayeler ve Di Ku ile oğulları, güneşin kendisinden çok daha sonraki hanedanların ataları olarak rollerine odaklanıyor.

Bu odak noktası, bu hikayelerin daha sonra eklenenler olduğunu, karakterlerin iyice yerleşmesinden sonra hanedan iddialarını meşrulaştırmak için kullanıldığını gösterebilir. Bu, Di Jun’un birçok mitolojik arketip içeren ancak imparatorluk gücüne çok az atıfta bulunan hikayesinin, orijinaline Di Ku’nunkinden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu