Yunan Mitolojisi

Hesperidler: Akşamın ve Batının Tanrıçaları

HesperidlerYunan mitolojisinde akşamın ve batının perisi – tanrıçalarıdır. Onlar , gökleri omuzlarında taşıyan Titan Atlas ile batının kişileşmiş hali Hesperis’in ya da gecenin kişileşmiş hali Nyx’in kızlarıydı . Diğer hikayelerde ebeveynlerinin bir deniz tanrısı olan Phorcys ve deniz canavarı Ceto olduğu belirtiliyor.

Hesperidler yemyeşil bahçeleriyle ve Hera’nın ölümsüzlük veren altın elmalar yetiştiren elma ağacını korumalarıyla biliniyordu. Geleneklerin çoğuna göre, kaynağa bağlı olarak isimleri değişen üç ila yedi Hesperides vardı. 

Hesiodos (MÖ 700 civarı) onlara Aegle (“Parlaklık”), Erytheia ve Hesperethusa (“Gün Batımı Parıltısı”) adını verirken, Rodoslu Apollonius ( MÖ 3. yüzyıl) onlara Aegle, Erytheis (“Kızıl”) adlarını verir. Apollodorus’a (MÖ 180-120) göre bunlara Aegle, Erythia, Hesperia ve Arethusa deniyordu. Hesiodos onlara “açık sesli” sıfatını veriyor.

image 4 8
Hesperidler: Akşamın ve Batının Tanrıçaları 8

Doğum ve Aile

Pseudo-Hyginus (MÖ 64 – MS 17) ve Diodorus Siculus (MÖ 1. yüzyıl) dahil olmak üzere kaynaklar, Hesperides’in Titan Atlas ve batının kişileştirilmiş hali olan Hesperia’nın kızları olduğunu belirtir. Bununla birlikte, Cicero (MÖ 106-43), Pseudo-Apollodorus ve Theogony adlı eserindeki Hesiod da dahil olmak üzere diğer kaynaklar , onların Nyx’in (gecenin kişileştirilmiş hali) kızları olduklarını belirtmektedir.

Yine, tanrıların hiçbiriyle yatmamasına rağmen,Karanlık Gece, Suçu ve üzücü Sıkıntıyı, Ve ünlü Oceanus nehrinin ötesinde , Güzel altın elmalara ve ağaçlarına bakan Hesperides’i doğurdu.

(Hesiodos, Teogoni , 214-218)

Zaman zaman deniz tanrısı Phorcys ile deniz canavarı Ceto’nun kızları olarak da anılırlar.

Nyx yunan tanrıçası
Nyx yunan tanrıçası

Hesperides’in Bahçesi

ANTİK ÇAĞDA BAHÇE, NEKTAR PINARLARININ AKMASI VE TOPRAĞIN TANRILARDAN GELEN EN NADİDE HEDİYELERİ YETİŞTİRMESİYLE ÜNLÜYDÜ.

Hesperides Bahçesi, tanrıça Hera’nın kutsal bahçesi ve meyve bahçesiydi. Atlas Dağları’na (kuzeybatı Afrika ) yakın bir yerde var olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte, Rodoslu Apollonius, bahçeleri Libya’daki Triton Gölü yakınına yerleştirirken, Yunan coğrafyacı Strabo (MÖ 63 – MS 23) bahçenin Tartessos’ta (güney İspanya) bulunduğuna inanıyordu. 

Bazı efsaneler, bahçenin konumunun herkes tarafından bilinmesi nedeniyle, konumunun batı okyanusunun daha içlerine taşınması gerektiğini belirtir.

4 JMW Turner
Hesperidler: Akşamın ve Batının Tanrıçaları 9

Yunan yazar Caryandalı Scylax’a (M.Ö. 6. yüzyıl) göre bahçenin her tarafı yüksek duvarlarla çevriliydi ve çeşitli meyve ağaçlarıyla doluydu. Antik çağda bahçe, nektar pınarlarının akması ve toprağın tanrılardan gelen en nadide hediyeleri yetiştirmesiyle ünlüydü. Hesperides Bahçesi sıklıkla Cennet Bahçesi ile karşılaştırılır.

Hesperides, eski Yunanlıların doğayı kontrol ettiğine inandıkları birçok Yunan tanrısından sadece biriydi. Hesperides onlar için gün batımını anlamanın bir yoluydu. Geceleri kısa süreler dışında, her gece gökyüzünü genellikle insanların gözünden gizlenen bir bahçe olarak hayal ettiler.

Altın Elmalar

Ölümsüz elma kavramı, bazı eski kültürlerin, özellikle de eski Yunanlıların ve eski İskandinavların paylaştığı ortak bir fikirdir. Zeus ve Hera’nın düğününde tüm tanrılar büyük hediyeler getirdi. Toprak AnaGaia ) torunlarına en büyük armağanı verdi: Altın elmalı, ona sahip olan herkese ölümsüzlük veren altın bir ağaç (bazı kaynaklar altın ağacın Zeus’tan bir hediye olduğunu belirtir).

Zeus ve Hera bu hediyeye çok sevindiler ve Hesperides’e Hera’nın elmalarını koruma görevi verildi. Bu altın elmaların Olimpiya tanrılarına ölümsüzlüklerini veren şey olduğu söyleniyor. Hesperides bahçede dolaşıp ağaca şarkı söyledi.

HERKÜL’ÜN ON BİRİNCİ GÖREVİ ALTIN ELMALARI ALMAKTI.

50432472426 2db6fdf1f3 b
Altın elmalar

Altın elmalarla ilgili en ünlü hikaye Herkül’ün ( Herakles ) ve onun on iki çalışmasını anlatan hikayedir. Efsanevi Yunan kahramanı Herkül delirip karısı Megara’yı ve çocuklarını öldürdükten sonra kurtuluşu aramaya başlamıştı. Herkül, kendisine Tiryns kralı kuzeni Eurystheus’a gitmesini ve ona hizmet sunmasını tavsiye eden Delphi Kahini’ni aradı.

Herkül’e kızan Hera, Eurystheus’u Herkül’e bir dizi tehlikeli ve zorlu görev vermeye ikna etti ve böylece Herkül’ün On İki Görevi başladı. Herkül’ün on birinci işi altın elmaları almaktı. Hesperides Bahçesi’nin yeri o kadar iyi gizlenmişti ki Herkül, Denizin Yaşlı Adamı Nereus’a onun nerede olduğunu sormak zorunda kaldı.

Herkül Prometheus’u serbest bıraktıktan sonra Herkül’e elma arayışında yardım etmeyi teklif etti. Efsanenin bir versiyonunda, Herkül’ün, kendisi gökleri yukarıda tutarken Atlas’a elmaları getirmesini istediğini öne sürdü. Atlas, Hesperides’ten üç elma aldı ama görevine dönme konusunda isteksizdi. Böylece Herkül, yükü hafifletmeye yardımcı olacak bir şey bulurken gökleri tutmasını isteyerek onu kandırdı.

Hikayenin başka bir versiyonunda Herkül, Hera’ya ait olan ve altın ağacın etrafına dolanan şiddetli yılan Ladon’la yüzleşir ve onu yener. Hesperidler ayartmaya direnemedikleri ve altın elmaları kendileri toplayıp yedikleri için Ladon, ağacı koruma konusunda Hesperidlerin yerini almıştı.

Herakles veya Herkül: yunan mitolojisi
Herakles veya Herkül: yunan mitolojisi

Elmalar daha sonra Eurystheus’tan alınır ve onlara acıyan nazik Athena tarafından Hesperides’e iade edilir . Bazı kaynaklar, Herkül’ün on iki görevini tamamladıktan sonra boynuzunun Hesperides’in altın meyvesiyle dolduğunu ve buna bereket boynuzu (bereket boynuzu) adını verdiğini belirtmektedir.

Anlaşmazlık ve çekişme tanrıçası Eris’in, kötü şöhretli Altın Anlaşmazlık Elması’nı Hesperides Bahçesi’nden aldığı söylenir. Bu elma daha sonra Phthia Kralı Peleus ile deniz perisi Thetis’in düğününde sorun çıkarmak için kullanılmış ve Truva Savaşı’na yol açan olayların katalizörü olmuştur.

Avcı Atalanta, üç altın elmanın yer aldığı başka bir efsaneye dahil oldu. Atalanta, koşu yarışında geçebileceği herkesle evlenmeyi reddetti. Ancak Melanion adında bir talip Atalanta ile evlenmeye kararlıydı. Bu yüzden Afrodit ona üç altın elma hediye etti.

Yarış sırasında elmalardan birini Atalanta’nın önüne fırlatınca Atalanta, altın elmanın güzelliğine dayanamayıp daha yakından bakmak için koşmayı bıraktı. Aynı eylemi ikinci ve üçüncü elmalarla tekrarladı ve sonunda yarışı kazandı ve Atalanta ile evlendi.

Hesperidler ve Argonotlar

Rodoslu Apollonius’un yazdığı Argonautica’nın 4. Kitabında , Yunan kahramanı Jason ve Argonotlara altın postu bulma arayışlarında Hesperides’in de aralarında bulunduğu güçlü kadın figürleri yardım ediyor. Jason ve Argonotlar Argo’yu on iki gün on iki gece boyunca Libya çöllerinde omuzlarında taşıdılar. Triton Gölü’ne girdiklerinde, sonunda gemiyi karaya indirdiler ve susuzluk içinde oradan oraya koşturarak su içebilecekleri bir kaynak bulmaya çalıştılar.

Hesperides’in elmaları korurken şarkı söylediği güzel bahçesine ulaştılar. Orada Herkül’ün saldırısından dolayı yılan Ladon’u ölü yatarken buldular. Hesperidler onun ölümünden yüksek sesle ağıt yaktı ama Argonotlar yaklaşır yaklaşmaz sustular ve bir toz ve toprak bulutu içinde ortadan kayboldular. Jason ve Argonotlarla birlikte seyahat eden yetenekli ozan Orpheus , Hesperides’i onların gözüne girmeye çağırdı.

Ey güzel ve nazik tanrılar, ister cennetin, ister Yeraltı dünyasının tanrıçaları arasında sayılsanız da, çoban perileri olarak da adlandırılsanız, zarif, güçlü olanlar olun. 

Gelin,Okyanusun kutsal evlatları, periler, ihtiyacımıza yanıt olarak kendinizibiz tanrıçalara açıkça gösterin ve bir kayanın içindeki su kaynağını ya dayeryüzünden fışkıran kutsal bir pınarı gösterin, onunlasonsuz ateşini söndürebilelim. susuzluğumuz.

Eğer bir gün sağ salim Akha topraklarına geri dönebilirsek , o zaman en önde gelen tanrıçalar arasında size minnettarlığımızla sayısız armağanlar ve ziyafetler sunacağız.

Hesperidler yorgun ve susuz adamlara üzüldüler ve yerden ağaç diktiler. Hespere kavağa, Erytheis karaağaca, Aegle ise kutsal söğüt gövdesine dönüştü. Daha sonra her zamanki görünümlerine geri döndüler. Aegle adamlara Herkül’ün bahçelerine yaptığı ziyareti ve çaresiz susuzluğunu anlattı.

Onlara, Triton Gölü yakınlarında bir kaya bulduğunu ve bunu tekmeleyerek büyük bir su akışının akmasına neden olduğunu bildirdi. Konuşmasını bitirdikten sonra bu nehrin yönünü işaret etti ve Argonotlar onu bulup susuzluklarını gidermek için sevinçle koştular.

Hesperides ve Perseus

Perseus yunan mitolojisi
Perseus yunan mitolojisi

Yunan kahramanı Perseus, Gorgon Medusa’yı öldürme arayışında Graeae’den (bir gözünü ve bir dişini paylaşan üç yaşlı kız kardeş) yardım istedi. Kendisine değerli bilgiler verilene kadar dişlerini ve gözlerini geri vermeyi reddetti. Ona Medusa’nın nerede olduğunu öğreneceği Hesperides Bahçesi’ni bulmasını söylediler.

Perseus, Hesperides Bahçesi’ne gitti, ancak Hesperides, ona Medusa’nın yerini söylemeyi reddetti ve bunun yerine Perseus’a Atlas’a sorması talimatını verdi.

Atlas, Hesperidlerden birine yeraltı dünyasına inmesini ve Perseus’u Medusa’nın ölümcül bakışlarından koruyacak Hades’in miğferini almasını emretti. Hesperides, Perseus’u kederli bir vedayla uğurladı. Perseus, Medusa’yı öldürdükten sonra Hesperides Bahçesi’ne döndü ve kız kardeşler onun hâlâ hayatta olduğunu görünce çok sevindiler.

Pausanias (c. 115 – 180 CE) , Yunanistan’ı Tanımlama adlı eserinde , Olympia’daki Zeus Tapınağı’nda halkı Zeus’un tahtından uzak tutmak için paravanların bulunduğunu ve bu ekranlarda kardeş Panaenus’un resimlerinin bulunduğunu belirtmektedir. ünlü Yunan heykeltıraş Phidias’ın eseri . Bu resimlerden biri Hesperides’ten ikisini elma tutarken tasvir ediyordu. Hesperides, Olympia halkı tarafından bir hazineden çıkarıldı ve Hera Tapınağı’na taşındı.

Umay

Merhaba ben Umay. Sizlere elimden geldiğince faydalı bilgiler ve içerikler sunmak hedefim. Sevgi ve saygılar

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hesperidlerin Perseus’a yardım etme hikayesi ilginç ve duygusal bir şekilde anlatılmış. Mitolojiye olan ilgimi artırdı.

  2. Hesperides Bahçesi’nin mitolojik hikayesi beni büyüledi. Altın elmaların ölümsüzlük vermesi fikri ilginç ve heyecan verici. Efsaneler ve mitolojik hikayeler her zaman ilgi çekici olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu