Yunan Mitolojisi

Hyperion: Titan Işık Tanrısı

Güneşin yolculuğu boyunca, gökyüzüne yayılan altın ışıkla donanmış bir Titan’ın varlığı, Antik Yunan mitolojisinin en parlak yıldızlarından biridir: Hyperion.

Efsanelerde, onun gücü ve görkemi, gökyüzünün kutsal düzeninde önemli bir rol oynar. Hyperion, tanrısal ailenin bir parçası olarak, Titanların arasında belirgin bir konuma sahiptir ve onun hikayesi, doğanın döngüsüne dair derin anlayışı simgeler.

Yunan mitolojisinde Apollon, ışıkla en çok ilişkilendirilen tanrıdır. Güneş tanrısı olmasa da güneşle ve diğer ışık biçimleriyle yakından özdeşleştirildi.

Ancak Apollon’dan önce göksel ışığın gücüne sahip başka bir tanrı daha vardı.

Hyperion orijinal Titanlardan biriydi. İlk ışık tanrısı olarak, onu takip eden tanıdık aydınlatma biçimlerinin babasıydı.

Titanlar güçlerini kaybettikten sonra Hyperion’un çocukları dünyaya ışık sağlamaya devam ettiler.

Peki Hyperion kimdi ve ona ne oldu? Titan ışık tanrısı evreni aydınlatmış olabilir ama onun hikayesi gizemle örtülmüştür.

image 117
Hyperion: Titan Işık Tanrısı 9

Hyperion ve Titanlar

Hyperion , Gaia ve Uranos’ta doğan on iki Titan’dan biri olarak adlandırılır . Bu ilk nesil tanrılar, evren hâlâ yeniyken babalarının emri altında hizmet ediyorlardı.

Toprak ana Gaia ile gök Uranos’un birçok çocuğu vardı.

Altı kızları, Yunanlılar tarafından Titanidler olarak adlandırılan dişi Titanlardı.

Toplamda on iki oğlu vardı. Bunlardan en eski altısı Titanlardı. Diğer altısı, yani üç Tepegöz ve üç Hecatoncheire canavardı. Uranüs onlardan uzak durdu ve onları Gaia’nın derinliklerine hapsetti.

Titanlar Othrys Dağı’nda ihtişam içinde yaşarken, Tepegözler ve Hekatonçierler karanlığa hapsolmuştu. Gaia onların nerede olduğunu göremiyordu ama içinin derinliklerini pençelediklerini hissedebiliyordu.

Gaia buna çok kızdı. Koruyucu bir ana tanrıça olarak, altı çocuğunun babaları tarafından bu kadar kötü muameleye maruz kalmasına öfkelenmişti ve onların serbest bırakıldığını görmekten başka bir şey istemiyordu.

Çocuklarına babalarını devirmesine yardım etmeleri için yalvardı. Çoğu hesaba göre, on iki kişi arasında riski almaya istekli olan tek kişi Cronos’tu .

Uranüs’ü habersiz yakalayıp onu hadım etme fırsatı bulana kadar pusuya yatarak babasının gücünü elinden almayı başardı . Uranüs Tartarus çukurunda kilitli kaldı ve Titanlar evrenin kontrolünü ele geçirdi.

Chronus, Titanların yeni kralı oldu ve babası kadar zalim olduğunu kanıtladı. Titanlar büyük güce sahip tanrılar olsa da Chronus, tıpkı babalarının sahip olduğu gibi, onların bu gücü kullanmalarına izin verilen miktarı sınırladı.

Daha sonraki Olimpiyatçıların genellikle çok spesifik olarak tanımlanmış rolleri olsa da, Titanlar bu kadar net bir şekilde tanımlanmamıştı. Dünya hâlâ yaratılıyordu, dolayısıyla onların etki alanları daha sonraki tanrılarınkinden daha geniş kapsamlı ve geneldi.

Bu durum, orijinal on ikiden doğan genç Titan nesilleriyle değişmeye başladı. On iki kardeş birbirleriyle evlendi ve birçok çocuk sahibi olmaya başladı.

Toplamda, ebeveynlerinden çok daha spesifik roller üstlenmeye başlayan binlerce çocukları vardı.

Sonunda Chronos’un altı çocuğu Titanların yönetimine son verecekti.

Bazı efsanelere göre bu, Titanlar onu Tartarus’a sürüklerken Uranüs’ün söylediği bir lanetin sonucuydu. Chronos’a bir gün aynı şeyin kendisinin de başına geleceğini ve kendi oğlu tarafından devrileceğini söyledi.

Tartarus yunan mitolojisi
Tartarus yunan mitolojisi

Göksel Işık Tanrısı

Titanların her biri, tıpkı babalarının sahip olduğu gibi, evrenin belirli bir yönü üzerinde güce sahipti. Örneğin Chronos, Titan’ın zamanın tanrısıydı ve Oceanus, suların tanrısıydı. Hyperion, ışığın ilkel tanrısıydı.

Hyperion’un ışığı, güneş veya ayın aksine, belirli bir kaynağa sabitlenmemişti. Bu spesifik ışık kaynakları henüz yaratılmamıştı.

Bunun yerine, ışığı daha genel anlamda temsil ediyordu. Onunki, bütün kâinatı her yönden aydınlatan göklerin nuruydu.

Hyperion kız kardeşi Thea ile evlendi. Onun gibi o da bir ışık tanrıçasıydı ve aynı zamanda mavi gökyüzünü temsil ediyordu.

Thea aynı zamanda altın, gümüş ve değerli taşlara onları bu kadar değerli kılan ışıltılı ışıltıyı veren tanrıydı.

O halde çiftin, hepsi göklerin ışıklarıyla ilişkilendirilen üç çocuk doğurması şaşırtıcı değil.

Kızları Eos her gün ortaya çıkan ilk kişiydi. O, şafak tanrıçasıydı.

Eos, güneş görünmeden önce ufkun üzerinde yükselen sıcak ışığı temsil ediyordu. Kardeşinin geleceğini duyurdu.

Sırada oğulları Helios vardı. O, her gün üç atın çektiği altın arabasıyla gökyüzünde ilerleyen güneş tanrısıydı.

Helios genellikle ışık tanrısı olarak babasıyla ilişkilendirilirdi . Hyperion bazen Helios’a bir lakap olarak verilir .

En son ay tanrıçası Selene vardı . Kardeşinin benzeri olarak gece yolculuk ediyordu.

Helios ve Selene daha sonra Apollon ve Artemis ile ilişkilendirileceklerdi . İkiz Olimposlular diğer erkek ve kız kardeş çiftinin birçok özelliğini paylaşıyorlardı , ancak Helios ve Selene ayrı varlıklar olarak kaldılar.

Selene yunan mitolojisi
Selene yunan mitolojisi

Hyperion’u Yukarıdan İzlemek

Hyperion’un adı “yukarıdan izleyen” veya daha genel anlamda “yukarıya çıkan” anlamına gelir.

Hyperion, gökyüzündeki görüş noktasından ve karanlık yerlere ışık getirdiğinden, aşağıdaki dünyada olup biten her şeyi görebiliyordu.

Hyperion’un, dikkatli bir dikkat ve gözlem yoluyla hem Güneş’in, Ay’ın ve diğer yıldızların hareketini, hem de bu cisimlerden kaynaklandığı için mevsimleri anlayan ilk kişi olduğu söylendi. bu gerçekleri başkalarına bildirin; ve bu nedenle ona bu bedenlerin babası deniyordu, çünkü deyim yerindeyse onlar ve onların doğası hakkındaki spekülasyonları kendisi başlatmıştı.

-Diodorus Siculus, Library of History 5. 67.1 (çev. Oldfather)

Hyperion, çocuklarının ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini o kadar uzun süre izledi ki, onların desenlerini tanımaya başladı. Bunların aşağıdaki dünyayı nasıl etkilediğini izledi ve dünyanın bir bütün olarak nasıl çalıştığına dair daha iyi bir anlayışa ulaştı.

Dikkatliliği ve dikkatli gözlemleri ona bilgi alanında da hakimiyet kazandırdı.

Çocuklarının, güneşin ve ayın hareketlerinin günlerin, ayların, mevsimlerin ve yılların döngüsünü nasıl oluşturduğunun izini sürmeyi öğrendi. Bu zaman dilimleri arasındaki ayrımı ilk yapan oydu.

Ayrıca Selene’nin Oceanus’u nasıl etkilediğini ve gelgitlerin yükselip alçalmasını sağladığını da gördü. Bu bilgi, Yunanlıların denizci bir halk olmak için ihtiyaç duyacağı bilgilerin en erken aşamalarını temsil ediyordu.

image 116 3
Hyperion: Titan Işık Tanrısı 10

Dört Sütun

Titanlarla ilgili hikayelerin çoğunda Chronos ve Gaia, gücü Uranüs’ten almak için tek başlarına çalışırlar.

Hikayede genellikle Chronos’un zalim babasına meydan okumaya istekli Titanlar arasında tek kişi olduğu anlatılır. Altı çocuğunun hapsedilmesinin intikamını almak isteyen Gaia, onu isyana sürükledi.

Oğlunu sert bir orakla silahlandırdı ve tuzak kurmasına yardım etti. Gaia’nın en savunmasız olacağı zaman olan Uranüs’ün gökten inip Gaia ile çiftleşmesini beklediler.

Chronos, annesinin ona verdiği orakla onu hadım ederek babasının gücünü elinden aldı. Bu onu Titanların yeni kralı yaptı.

Hikayenin diğer versiyonlarında ise kardeşleri yardım teklif etmeye istekliydi. Bunlardan dördü dünyanın köşelerinde pozisyon aldı.

Saldırı zamanı geldiğinde, dört kardeş Uranüs’ü Gaia’dan çekip onları ayrı tutmak için onu yukarıda tuttu. Bu Chronos’a orağını kullanması için alan sağladı.

Bu olaylar dizisi, göklerin dört büyük sütun tarafından yerden uzakta tutulduğu Yakın Doğu mitolojisine gönderme yapıyor.

Mezopotamya , Anadolu ve Yunanistan mitolojileri arasında önemli örtüşmeler vardı . Bu bölgelerdeki kültürlerin birbirlerinin tanrılarını ve efsanelerini benimsedikleri ve uyarladıkları biliniyordu.

Babalarına karşı ayaklanmaya katılan kardeşler şunlardı:

  • Hyperion – Güneşin, ayın ve şafağın babası olarak, çocuklarının ortaya çıktığı Doğu’nun sütununu aldı.
  • Coeus – Kuzey sütunu , kararlılık ve zeka Titanı tarafından tutuldu .
  • Crius – Takımyıldızların ve yılın mevsimlerinin Titanı Güney’e gitti.
  • Iapetus – Ölümlülük tanrısı güneşin battığı Batı’yı ele geçirdi.

Gökyüzünün köşelerini dünyadan uzakta tutan dört sütun imgesi Yunan mitolojisinde zaman zaman varlığını sürdürmüştür. Titanlar hapsedilip mağlup edildikten sonra, göklerin kubbesini Gaia’nın yüzeyinden uzakta tutma işi, mağlup Titan generali Atlas’a düştü .

Atlas: Yunan Mitolojisi
Atlas: Yunan Mitolojisi

Helios ve Hyperion

İlk yazılarda güneş tanrısı Helios’tan bazen “Helios Hyperion” olarak bahsedilir. Adına eklenen bu sıfatın örneklerine Homeros’ta, Hesiodos’ta ve aynı dönemin ilahilerinde rastlanır.

Bu, bazı bilim adamlarının Hyperion ve Helios’un aslında tek ve aynı olduğunu teorileştirmesine yol açtı.

Ancak aynı yazarların başka eserlerini okumak durumun böyle olmadığını gösteriyor.

Örneğin aynı ilahiler koleksiyonunda güneşe Hyperionides, yani “Hyperion’un oğlu” adı veriliyor.

Ancak Helios ve babası doğası gereği bağlantılıydı ve Hyperion kavramının zamanla silinip yerini tamamen oğlunun aldığına dair kanıtlar var.

Helios, bazen babasının adını bir lakap olarak almanın yanı sıra, babasının Panoptes veya Her Şeyi Gören konumunu da miras aldı. Hyperion artık bir tanrı olarak aktif olmadığında Helios, gökyüzündeki konumu onun aşağıdaki dünya yüzeyinde olup biten her şeyi gözlemlemesine olanak tanıyan tanrıydı.

Böylece Helios, Persephone’nin Hades tarafından kaçırıldığında nereye gittiğine dair bilgi sahibi olan tanrı haline geldi . Ayrıca Hephaestus’a karısı Afrodit’in savaş tanrısıyla olan ilişkisini de anlattı çünkü onu ve Ares’i yüksek bir yerden birlikte görmüştü.

Helios yunan mitolojisi
Helios yunan mitolojisi

Titanların Kaderi

Titanlar yunan mitolojisi
Titanlar yunan mitolojisi

Olimposlular Titanları devirdiğinde büyük çoğunluk Tartarus’ta hapsedildi. Titanomachy’de yalnızca bir avuç genç Titan yeni tanrıların yanında yer almıştı.

Tanrı nesilleri arasındaki savaşta Hyperion’un oynadığı rolden (varsa) özel olarak bahseden hiçbir efsane yoktur. On iki büyük Titan’dan biri olarak , Chronos’a sadık kalması ve onun yanında hapsedilmesi muhtemeldir.

Bazı kaynaklar, yukarıdaki dünyada iktidarda kalamayan Chronos’un kendisini Tartarus çukurunun kralı yaptığını iddia ediyordu.

Titanlar uzun yıllar boyunca hapiste kaldı. Sonunda Zeus onların hapishaneden serbest bırakılmalarına izin verdi.

Serbest bırakıldıktan sonra bile Titanlar hakkında çok az şey söylendi. Chronos’un bazen öbür dünyanın diğer kısımlarında yaşadığı veya yönettiğinden bahsediliyordu, ancak onun tanrı neslinin önemi büyük ölçüde azaldı.

Titanomachy’den sonra Hyperion hakkında pek bir şey söylenmedi. Muhtemelen o da kardeşleri gibi, artık çocukları ve torunlarının yönettiği bir evrene salınmadan önce uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştı.

Unutulan Hyperion

Titanomachy ve sonrasındaki rolüne ilişkin belge eksikliği nedeniyle Hyperion büyük ölçüde hafızadan silindi. Antik Yunan dünyasında bile o aslında artık gerçek bir amacı olmayan eski bir tanrıydı.

Kendisi ve kardeşleri kontrolü kaybettikten sonra güçlerinin devam edip etmediği bile belli değil. O, göklerin ışığı olarak tanımlanır, ancak çoğu insan bu ışığı çocuklarıyla, güneşle ve ayla ilişkilendirir.

O halde Hyperion’un tamamen farklı türde bir ışığın tanrısı olması mümkündür. Helios ve Selene savaş arabalarını çekmeden önce belki de tüm gökyüzü verdikleri tek kaynak yerine babalarının gücüyle aydınlanıyordu.

Ne yazık ki, Hyperion’un ne tür bir güce sahip olduğunu veya Olimposluların isyanından sonra bu gücü sürdürüp sürdürmediğini tam olarak bilmenin bir yolu yok. Onun hakkında kalan az sayıdaki kaynak, Yunanlıların tanrılarından önce evreni yöneten Titanlar ailesine sadece kısa bir bakış sunuyor.

Mitolog

Mitolog; mitoloji hayatın bir parçasıdır, eskiyi daha iyi anlayabilmek için mitolojiyide incelemek gerekir. Mitoloji hayatımızın bir parçasıdır....

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu