Türk Mitolojisi

Kabulgan:Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde “Şekil değiştirme” kavramı

Kabulgan Kavramının Kökeni ve Anlamı

Kabulgan kavramı, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde önemli bir yer tutar. Bu kavram, şekil değiştirme veya metamorfoz olarak da adlandırılır ve genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder. “Kubulgan” veya “Kabulgak” olarak da bilinen Kabulgan terimi, Moğollar tarafından “Hubılgan” olarak ifade edilir. Kökeni derinlere uzanan bu kavram, mitolojik hikayelerde ve masallarda sıklıkla karşımıza çıkar.

Türk, Altay ve Moğol kültürlerinde Kabulgan kavramı, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder. Bu dönüşüm, genellikle varlığın silkinmesiyle gerçekleşir ve “Don Bürünme” veya “Donuna Girme” şeklinde de ifade bulabilir. Kabulganın temel anlamı, bir varlığın başka bir varlığa dönüşmesi veya kılık değiştirmesidir. Bu dönüşüm genellikle ani bir şekilde gerçekleşir ve genellikle üstün bir güç tarafından gerçekleştirilir.

image 299
Kabulgan:Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde “Şekil değiştirme” kavramı 5

Kabulgan terimi, en çok kuş ve geyik donuna girme gibi dönüşümleri ifade etmek için kullanılır. Erenlerin ve manevi liderlerin, özellikle güvercin ve geyik tonuna bürünme eğiliminde olduğuna sıkça rastlanır. Örneğin, masallarda mağarada yaşayan 13 kızın birdenbire kurtlara dönüşmesi gibi olaylar sıkça karşılaşılır. Ahmet Yesevi’nin zaman zaman turna kuşu kılığına girdiği ve Hacı Bektaş’ın güvercin tonuna büründüğüne dair hikayeler de bu konuya örnek olarak gösterilebilir.

Bu kavram, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde derin bir anlama sahiptir. Kabulganın kökeni ve anlamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu kültürlerin mitolojik hikayelerine ve masallarına derinlemesine bakmak gerekir. Bu şekilde, Kabulgan kavramının zenginliğini daha iyi anlayabiliriz.

Kabulganın İçerdiği Anlam ve İçerik

Kabulgan kavramı, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde şekil değiştirme ve metamorfoz gibi özellikleri içerir. Bu kavram, genellikle bir varlığın başka bir varlığa dönüşmesini veya kılık değiştirmesini ifade eder. Kabulganın içerdiği anlam ve içerik, mitolojik hikayelerde ve masallarda sıklıkla karşımıza çıkar ve genellikle üstün bir güç tarafından gerçekleştirilir.

image 346
Kabulgan:Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde “Şekil değiştirme” kavramı 6

Türk, Altay ve Moğol kültürlerinde Kabulgan kavramı, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder. Bu dönüşüm, genellikle varlığın silkinmesiyle gerçekleşir ve bir üstün güç tarafından gerçekleştirilir. Kabulganın içerdiği anlam ve içerik, mitolojik hikayelerde ve masallarda sıklıkla karşımıza çıkar ve genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder.

Kabulgan kavramı, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde derin bir anlama sahiptir. Bu kavram, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder ve bu dönüşüm genellikle varlığın silkinmesiyle gerçekleşir.

Kabulganın Türk Mitolojisindeki Yeri ve Önemi

Kabulgan, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan bir kavramdır. Bu kavram, şekil değiştirme veya metamorfoz olarak da adlandırılır ve genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder. Türk mitolojisinde, Kabulgan genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder ve genellikle mitolojik hikayelerde ve masallarda sıkça karşımıza çıkar.

Türk mitolojisinde Kabulgan kavramı, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder. Bu dönüşüm, genellikle varlığın silkinmesiyle gerçekleşir ve genellikle üstün bir güç tarafından gerçekleştirilir. Türk mitolojisinde Kabulganın yeri ve önemi, mitolojik hikayelerde ve masallarda sıklıkla vurgulanır ve genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder.

Türk mitolojisinde Kabulgan kavramı, şekil değiştirme veya metamorfoz gibi özellikleri içerir. Bu kavram, genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder ve genellikle mitolojik hikayelerde ve masallarda sıkça karşımıza çıkar.

Kabulganın Altay Mitolojisindeki Rolü ve Önemi

Altay mitolojisinde, Kabulgan kavramı da önemli bir yere sahiptir. Bu kavram, şekil değiştirme veya metamorfoz olarak da bilinir ve genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder. Altay mitolojisinde, Kabulgan genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder ve mitolojik hikayelerde ve masallarda sıkça karşımıza çıkar.

Altay mitolojisinde Kabulgan kavramı, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder. Bu dönüşüm, genellikle varlığın silkinmesiyle gerçekleşir ve genellikle üstün bir güç tarafından gerçekleştirilir. Altay mitolojisinde Kabulganın rolü ve önemi, mitolojik hikayelerde ve masallarda sıklıkla vurgulanır ve genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder.

Altay mitolojisinde Kabulgan kavramı, şekil değiştirme veya metamorfoz gibi özellikleri içerir. Bu kavram, genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder ve genellikle mitolojik hikayelerde ve masallarda sıkça karşımıza çıkar.

Kabulganın Moğol Mitolojisindeki Yeri ve Önemi

Moğol mitolojisinde de Kabulgan kavramı önemli bir yer tutar. Şekil değiştirme veya metamorfoz olarak da bilinen Kabulgan, genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder. Moğol mitolojisinde, Kabulgan genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder ve mitolojik hikayelerde ve masallarda sıkça karşımıza çıkar.

Moğol mitolojisinde Kabulgan kavramı, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder. Bu dönüşüm, genellikle varlığın silkinmesiyle gerçekleşir ve genellikle üstün bir güç tarafından gerçekleştirilir. Moğol mitolojisinde Kabulganın yeri ve önemi, mitolojik hikayelerde ve masallarda sıklıkla vurgulanır ve genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder.

image 302
Kabulgan:Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde “Şekil değiştirme” kavramı 7

Moğol mitolojisinde Kabulgan kavramı, şekil değiştirme veya metamorfoz gibi özellikleri içerir.

Kabulgan, Moğol halk inançlarına göre, bir varlığın başka bir varlığa dönüşebilme yeteneğidir. Bu kavram genellikle ruhani varlıkların veya büyücülerin, hayvanlara, insanlara veya doğal unsurlara dönüşebileceğini ifade eder. Kabulgan, Moğol mitolojisinde büyülü güçlere sahip varlıkların varlığını ve insanlar üzerinde etkili olabileceklerini gösteren bir semboldür. Bu kavram, Moğol kültüründe doğaüstü güçlere, anlatılara ve inançlara olan derin saygıyı yansıtır. Aynı zamanda, şekil değiştirme yeteneğiyle ilişkilendirilen Kabulgan, Moğol folkloründe sıkça karşılaşılan bir tema olarak da öne çıkar.

Kabulganın İşlevleri ve Özellikleri

Kabulgan kavramı, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde farklı işlevlere ve özelliklere sahiptir. Bu kavram, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder ve mitolojik hikayelerde çeşitli amaçlar için kullanılır. Kabulganın işlevleri ve özellikleri, kültüre göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak varlıkların dönüşümünü içerir.

Kabulgan kavramının işlevleri ve özellikleri, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde farklı şekillerde ifade edilir. Bu kavram, genellikle varlıkların bir başka forma dönüşmesini ifade eder ve mitolojik hikayelerde farklı amaçlar için kullanılır. Kabulganın işlevleri ve özellikleri, mitolojik anlatılarda varlıkların dönüşüm sürecini ve bu sürecin sonuçlarını içerir.

Kabulgan kavramının işlevleri ve özellikleri, Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde derinlemesine incelenebilir. Bu kavram, genellikle varlıkların başka bir forma dönüşmesini ifade eder ve mitolojik hikayelerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

Kabulganın Türk Mitolojisindeki Rolü ve Örnekler

Türk söylence ve masallarında “don bürünme” (şekil değiştirme) genellde üstün bir güç (Tanrı, sihirbaz, cadı, evliya vb.) tarafından, ya yapılan bir iyiliğe karşılık ödül olarak ya da yapılmış bir kötülüğe karşı ceza şeklinde gerçekleştirilir.

Bu efsâne ve masallarda çoğunlukla, “geyik donuna girmek” ve “turna donuna girmek” şeklindeki bir “kabulgan”dan söz edilir. Bu konuyla ilgili olarak, Kaygusuz Abdal’ın, şeyhi Abdal Musa’ya nasıl mürit olduğunu anlatan yaygın bir hikâye güzel bir örnektir.

Rivâyete göre, Gaybi Beğ adamlarıyla avlanmaya çıkar. Bir ara güzel bir maral (geyik) görerek adamlarından ayrılır. Bir süre kovaladıktan sonra geyiği bacağından okla yaralar. Fakat maral koşarak Abdal Musa’nın tekkesinden içeri girer. Gaybi Beğ de onun arkasından tekkeye girer ve Abdal Musa’ya postunda otururken durumu anlatır. Abdal Musa cüppesini yukarı kaldırır ve koltuğunun altına saplanmış oku gösterir. Şaşkına dönen Gaybi Bey, affını ister.

Türk mitolojisi ve halk kültürüne dair kaynaklar oldukça çeşitlidir. İşte bu konuda faydalı olabilecek bazı Türkçe kaynaklar:

  1. Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük – Murat Uraz (Alfa Yayıncılık) Bu ansiklopedik sözlük, Türk mitolojisi hakkında geniş kapsamlı bir kaynak sunar. Mitolojik figürler, inançlar ve hikayeler hakkında detaylı bilgi içerir.
  2. Türk Mitolojisi – Yılmaz Öztuna (Timaş Yayınları) Yılmaz Öztuna’nın kaleme aldığı bu kitap, Türk mitolojisinin temel kavramlarını ve figürlerini ele alır. Zengin içeriğiyle Türk mitolojisi meraklıları için önemli bir başvuru kaynağıdır.
  3. Türk Mitolojisi – Destanlar ve Efsaneler – Ahmet Taşağıl (Timaş Yayınları) Ahmet Taşağıl’ın kaleme aldığı bu kitap, Türk mitolojisinin zengin mirasını destanlar ve efsaneler üzerinden aktarır. Türk mitolojisinin köklerini ve kültürel önemini derinlemesine inceler.
  4. Türk Mitolojisi El Kitabı – Celal Beydili (Kapı Yayınları) Celal Beydili’nin hazırladığı bu el kitabı, Türk mitolojisi hakkında kısa ve öz bilgiler içerir. Anahtar kavramlar, tanrılar, kahramanlar ve mitolojik hikayeler hakkında pratik bir rehber sunar.
  5. Türk Söylence Sözlüğü – Deniz Karakurt (Destek Yayınları) Bu sözlük, Türk söylencelerinde geçen kavramlar, varlıklar ve hikayeler hakkında detaylı açıklamalar içerir. Türk mitolojisiyle ilgili terimleri anlamak için faydalı bir kaynaktır.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu