Türk Mitolojisi

Kiştey: Türk Mitolojisinin Baştan Çıkarıcı Tanrıçası

Kiştey Kimdir? Türk Mitolojisindeki rolü nedir

Türk mitolojisindeki çeşitli tanrı ve tanrıçalar arasında Kiştey oldukça ilgi çekici bir figürdür. Baştan çıkarıcı ve ayartıcı doğasıyla bilinen Kiştey, Türk ve Altay mitolojilerinde önemli bir yer tutar. Onun hikayesi, mitolojinin derinliklerine ve insan doğasının karmaşıklığına işaret eder.

Kiştey, Türk ve Altay inançlarına göre baştan çıkarıcı ve ayartıcı bir tanrıçadır. Ülgen’e kurban sunmak için göğe çıkarken onu alıkoymaya çalışan kötü bir melek veya ruhtur. Sekiz gözü vardır ve siyah bir tilkiye dönüşebilir. İnsanları zina yapmaya ve evlilik dışı ilişkiler kurmaya teşvik eder. “Sekiz Gözlü” olarak da bilinir ve bazı Türk boylarında Erlik’in kızlarından biri olduğuna inanılır.

image
resimler temsilidir.

Kiştey’in Özellikleri: Sekiz Göz ve Şekil Değiştirme Gücü

Kiştey’in mitolojik rolü, genellikle Ülgen’e kurban sunmak için göğe çıkarken insanları alıkoyma çabasıyla ilişkilendirilir. Bu eylemiyle, kötü melek veya ruh olarak tanımlanır. Ancak, Kiştey’in karakterinin karmaşıklığına işaret eden birçok özelliği vardır. Örneğin, sekiz gözü bulunması ve siyah bir tilkiye dönüşebilme yeteneği, onun gizemini ve doğasını vurgular.

Kiştey’in insanları zina yapmaya ve evlilik dışı ilişkiler kurmaya ittiği inancı, onun baştan çıkarıcı özelliğiyle uyumludur. Bu yönüyle, onun sadece bir mitolojik figür olmanın ötesinde, insanların içindeki arzuları ve günahları temsil ettiği söylenebilir.

Türk mitolojisinde, Kiştey genellikle “Sekiz Gözlü” olarak anılır. Bu ad, onun sekiz gözüyle tanınmasından gelir ve onun doğasının gizemini ve karmaşıklığını vurgular.

Ayrıca, bazı Türk boylarında, Kiştey’in Erlik’in iki kızından biri olduğuna inanılır. Diğer kızın adı ise Erke’dir. Bu inanç, Kiştey’in kökenleri ve mitolojik akrabalıkları hakkında ilginç bir bakış açısı sunar.

Türk mitolojisindeki Kiştey’in hikayesi daha da derinleşiyor. Onun baştan çıkarıcı doğası ve sekiz gözüyle ilgili daha fazla ayrıntıyı keşfetmek, onun mitolojideki rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Kiştey’in sekiz gözü, onun sıra dışı doğasını ve belki de insanlar üzerindeki etkisini vurgular. Gözler, genellikle bilgelik, görme yetisi veya büyü gücü ile ilişkilendirilir. Bu durumda, Kiştey’in sekiz gözü, onun olağanüstü güçleri ve algıları olduğunu düşündürebilir.

Kiremet
Kiremet

Siyah bir tilkiye dönüşebilme yeteneği, onun şekil değiştirme gücünü ve dolayısıyla insanlar üzerindeki etkisini artırır. Türk mitolojisinde, hayvanlara dönüşme yeteneği sıkça görülen bir motif olup, genellikle tanrı ve tanrıçaların güçlerini ve doğalarını vurgular.

Kiştey’in insanları zina yapmaya ve evlilik dışı ilişkiler kurmaya itmesi, onun sadece bir tanrıça olmanın ötesinde, insanların içindeki arzuları ve günahları temsil ettiğini gösterir. Bu yönüyle, Kiştey’in hikayesi, mitolojinin derinliklerine ve insan doğasının karmaşıklığına işaret eder.

Ayrıca, Kiştey’in bazı Türk boylarında Erlik’in kızlarından biri olarak kabul edilmesi, onun kökenleri ve mitolojik akrabalıkları hakkında daha fazla bilgi sunar. Erlik, Türk mitolojisinde ölüm tanrısı olarak bilinir ve onun kızı olarak görülen Kiştey’in doğası ve özellikleri, onun mitolojideki yerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Türk mitolojisinin bu ilginç figürü, insanların tarih boyunca anlattığı hikayelerde ve mitolojik geleneklerde önemli bir yer tutar. Kiştey’in baştan çıkarıcı doğası ve gizemli özellikleri, mitoloji tutkunlarına ve kültürel araştırmacılara ilham verici bir konu sunar. Onun hikayesi, Türk mitolojisinin derinliklerine bir pencere açar ve antik kültürün zenginliğini ve karmaşıklığını yansıtır.

İnehsit
İnehsit

Türk mitolojisiyle ilgili başvuru kaynakları arasında şu kitaplar önemlidir:

  1. Türk Mitolojisi” – Murat Uraz: Türk mitolojisi üzerine kapsamlı bir inceleme sunan bu kitap, mitolojinin temel kavramlarından mitolojik figürlere kadar geniş bir yelpazede bilgi içerir.
  2. “Türk Söylence Sözlüğü” – Deniz Karakurt: Türk mitolojisinin önemli figürleri ve hikayeleri hakkında kapsamlı bir sözlük niteliğinde olan bu kitap, mitolojiyle ilgili temel kavramların yanı sıra detaylı açıklamalar sunar.
  3. “Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük” – Celal Beydili: Türk mitolojisinin tüm yönlerini kapsayan bir ansiklopedik kaynak olan bu kitap, mitolojik figürler, efsaneler, tanrılar ve daha fazlası hakkında detaylı bilgiler içerir.
  4. “Türk Mitolojisi” – Ahmet Yaşar Ocak: Türk mitolojisinin kökenlerinden inanç sistemlerine kadar geniş bir perspektif sunan bu kitap, mitolojiyle ilgili akademik bir yaklaşımı benimser ve derinlemesine bir inceleme sunar.

Bu kitaplar, Türk mitolojisi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için başvurulabilecek güvenilir kaynaklardır.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu