Hint Mitolojisi

Hint ve Budist Mitolojisinde Makara: Suyun Koruyucusu ve Bereket Simgesi

Makara: Suyun Koruyucusu ve Bereketin Simgesi

Makara, Hindu ve Budist mitolojilerinde önemli bir yere sahip olan gizemli bir yaratıktır. Bu yaratık, genellikle denizlerin ya da nehirlerin efendisi olarak düşünülür ve Hint alt kıtasının çeşitli kültürlerinde yer alır. Makara’nın genellikle bir yılan ya da balık benzeri bir bedeni, fillerin burunlarını andıran bir başı ve fil dişleri gibi dişleri vardır.

Hindu mitolojisinde, Makara genellikle tanrıların taşıdığı bir araç olan “makara flag” veya “makara torana” olarak görünür. Bu, Makara’nın koruyucu bir sembol olarak kabul edildiğini ve aynı zamanda Tanrı Vishnu’nun bir sembolü olarak da kullanıldığını gösterir. Ayrıca, Hindu tapınaklarında, Makara motifleri sıklıkla duvar süslemelerinde ve heykellerde bulunabilir.

Makara hint mitolojisi
Makara hint mitolojisi

Budist mitolojisinde ise Makara, özellikle Tibet ve Nepal gibi bölgelerde önemli bir rol oynar. Burada, Makara, nehirlerin ve suyun koruyucusu olarak görülür. Ayrıca, Budist tapınaklarında ve sanat eserlerinde, Makara figürleri sıkça görülür ve sembolik anlamlar taşır.

Makara genel olarak melez bir hayvan olarak tanımlanıyor; makaranın gövdesi ve kuyruğu balık veya timsah gibi pullu su hayvanlarına uyum sağlarken, kafası filler, geyik ve yaban domuzu gibi memelilerin karışımından oluşur. 

Makaranın balık kuyruğu, timsah çenesi ve fil hortumuyla görünümü daha sonra çeşitli geleneklerde kullanılan ortak bir kompozisyon haline geldi. Bir dizi çalışma, timsah hayvanının , zamanla daha karmaşık hale gelen ve efsanevi bir melez hayvan haline gelene kadar diğer hayvanlarla karışan makaranın ilk ilham kaynağı gibi göründüğünü gösteriyor.

Bir dizi Hint geleneğinde, makara, karışık unsurlara sahip olmasına rağmen hala bir timsahı andıran kompozisyonlarda tasvir edilmektedir ve makaranın bir timsahın eşdeğeri olduğu anlayışı hala bir dizi Hint sanatı ve edebiyatında bulunabilir. Makara için ilk ilham kaynağı olduğuna inanılan diğer gerçek hayvanlar arasında dugonglar ve Ganj yunusları yer alır.

Mitolojideki rolü

image 188 5
Hint ve Budist Mitolojisinde Makara: Suyun Koruyucusu ve Bereket Simgesi 7

Bir su canlısı olan makara, hayat, bereket ve bitki örtüsü getiren su ile ilişkilendirilir. Ancak makara tamamen iyi sayılmaz ve vahşi ve tehditkar bir canavar görünümüne sahiptir. Bu iki yön, makaranın benzer yönlere sahip su tanrılarıyla birlikteliğinden gelişir.

Antik Hint Vedik zamanlarından beri Makara , nehirleri, okyanusları ve tüm su kütlelerini yöneten Tanrı Varuna’nın ” araç ” veya aracı olarak biliniyor. 

Okyanusa hakim olan Varuna, eski Hint toplumunun belirlemediği okyanus suyunun enginliği ve derinliğinin bir yansıması olarak cehalet, yeraltı dünyası ve karanlık çağrışımlarına sahiptir.

Varuna’nın aracı olan makara, aynı zamanda sıradan insanların çeşitli yönleriyle anlayamadığı gizemli bir deniz canlısı olarak da anılır.

main qimg f564cd378c260588b0e29fb02de2ef7a
Hint ve Budist Mitolojisinde Makara: Suyun Koruyucusu ve Bereket Simgesi 8

Makara , kutsal Ganj nehrinin simgesi olan Tanrıça Ganga’nın aracı olarak da anılır . Her ne kadar Tanrıça Ganga, Hint edebiyatında şefkatli bir karakter olarak tasvir edilse de, Ganj’ın kendisi sıklıkla insanların evlerini yok eden sellere neden olur ve eski Hint toplumunun korktuğu birçok timsahın yaşadığı bir yerdir.

MÖ 2. yüzyıla girerken makara aynı zamanda Krishna’nın enkarnasyonlarından biri olan Vāsudeva Krishna’nın oğlu Pradyumna’nın sembolü olarak da anılır.

Pradyumna’nın Harivamsa kitabında bulunan unvanlarından biri Makaradhvaja’dır ve kabaca “Makara sancağını taşıyan” anlamına gelir. Mahabharata’nın bazı kısımlarında Makara, Pradyumna ve Kamadeva ile ilişkilendirilir , dolayısıyla her ikisinin de aynı varlık olduğu sonucuna varılır.

Makara, Hindu Astrolojisi aynı zamanda Denizkızı veya Jadi takımyıldızı ve Hint Hindu takvimindeki ayın adı ile sembolize edilen zodyakın eşdeğer yıldızlardan biridir . Aslında üç Hint, Batı ve Arap kültüründe tasvir edilen ve balıkların aynı melez görünümünü gösteren canlıların tasvirleri arasında bir görünüm sürekliliği vardır.

hint mitolojisi
hint mitolojisi

Tapınaklarda ve Süs Eşyası Olarak Kullanılması

Makara motifinin mimari süs olarak kullanılmasının kökleri Hint geleneğine dayanmaktadır. Çeşitli Hindu tapınaklarında makara, kabartmaları, sütun başlıklarını, kapı aralıklarını, merdiven dillerini, olukları ve binaların diğer çeşitli kısımlarını süsleyen heykelsi bir motif olarak kullanılabilir.

Mānasāra, geleneksel Hint kitaplarında sıklıkla referans olarak kullanılır, hint mimarisi kitabında , makara heykelinin kapı eşik dekorasyonu olarak kullanımlarından birini ayrıntılarıyla anlatıyor. Mānasāra kıtaları 133-136, sütunlarla ilgili XV. bölümde, Makara’nın en iyi şekilde kapının üstünü çerçeveleyen kemerin ( Toraṇa ) ucundaki sütunun başı olarak kullanıldığı söylenir. 

Sütun başı olarak benzer bir kullanıma, Hindistan’da bulunan en eski makara heykellerinden biri olan ve MÖ 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Heliodorus Sütunları’nda da rastlanmaktadır.

hindu gods chariot 672794 403
Hint ve Budist Mitolojisinde Makara: Suyun Koruyucusu ve Bereket Simgesi 9

Makara, Antik Mataram tapınaklarda bulunan en yaygın yapı dekorasyonlarından biridir ve genellikle kapı çerçevesi veya nişin bir parçası olarak kala ile birleştirilmiş bir formdadır. 

Bu toplumdaki uygulama, bu dekorasyonun her zaman kapının tabanında kullanıldığı ve kafaların birbirine bakacak şekilde oyulduğu, üst kısmında ise Hint kapı kollarının kullanıldığı Hindistan’daki uygulamadan farklıdır, kapılar genellikle birbirlerine bakarlar.

Makara, kapı çerçevelerinin yanı sıra oluklar ve merdiven dilleri olarak da sıklıkla bulunur. Bir merdiven dili olarak, antik Cava makara süsleri aşağıdaki resimde gövdelerinde ve ağızlarında aslan heykellerinin yaşadığı prambanan merdiven dillerinde görülebileceği gibi, genellikle başka hayvanların yaşadığı ağız veya gövdelerde bulunur.

Makaranın görünümü genellikle Malezya Yarımadası’nın Doğu Kıyısındaki balıkçı teknelerinin , özellikle Kelantan ve Patani’deki payang teknelerinin pruvalarını veya pruvalarını süsleyen oymalarda görülür. Bu görünüm bazen yapraklar, dallar ve çiçekler gibi bitki motifleriyle bastırılır.

 

Mitolog

Mitolog; mitoloji hayatın bir parçasıdır, eskiyi daha iyi anlayabilmek için mitolojiyide incelemek gerekir. Mitoloji hayatımızın bir parçasıdır....

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu