Efsaneler

Moğol Ölüm Solucanı Olgoy Korkoy

Olgoy Korkoy

Gobi Çölü’nün sıcak kumları altında yüzyıllardır anlatılan bir efsanenin izlerini sürdürüyoruz. Olgoy Korkoy Moğolistan’ın derin çöllerinde gizemli ve çöküş bir varlığın yaşadığına dair söylentiler dolaşıyor. Bu varlıklar, yerel halk arasında “Moğol Ölüm Solucanı” olarak bilinen ve onun efsane canavarlardan daha fazlasında yeni olarak ortaya çıkabildiğini gösteriyor.

Olağandışı ölüm vakaları, tuhaf gözlem raporları ve şaşırtıcı istatistikler, bilim adamlarını bu gizemli canlılığın varlığı hakkında görülüyordu. Peki gerçekten var mı? Yoksa bu bir peri masalından daha fazlası mı? İşte Moğol Ölüm Solucanının gizemli günleri bir yolculuk.

Moğol Ölüm Solucanının Özellikleri

İlgili Makaleler

Gobi Çölü’nün kavurucu kumları altında Moğolların bahsettiği hatta istemediği bir canlının olduğu söyleniyor. Bu canlıya Moğolcada “Allghoi khorkhoi” veya “bağırsak kurdu” anlamına gelen “Olgoy Korkoy” adı veriliyor. Bu şişman, kırmızı ve sıvı kaybı canlının, inek dokularında bulunan solucanlara benzemesi nedeniyle bu ismi kullanıyorlar.

Aslında bu dev kum solucanları pek çok eski efsanede ve popüler bunların yanı sıra filmlerde, video oyunlarında ve fantastik kitaplarda da sıklıkla ortaya çıkmıştır. Ancak bu çöl canavarının varlığı hala kanıtlanamamıştır. Moğol parçalarının büyük bir kısmının bu canlının gerçekten var olduğuna inanıldığı biliniyor.

image 191
Moğol Ölüm Solucanı Olgoy Korkoy 5

Bu yaratığın dikenli ve kırmızımsı kahverengi bir görünüme sahip olduğu söyleniyor. Bu devasa ve kırmızı yılan türü canlının boyu bir buket metreye kadar ulaşılabilir. Bu dev solucanların insanları öldürebileceği söyleniyor. Boyutları genellikle bu şekilde tanımlansa da farklı rivayetlerde ve rivayetlerde daha büyük olarak tarif edilmiştir. Ancak bu canlının bunu nasıl başardığı hala biliniyor. Kimine göre sıvı kaybı bir zehir salgılar, kime göre ise dev bir elektrik akımı gönderilir. Solucan, çok hızlı ve uzaktan erişilebilen bir canlı olarak biliniyor.

Moğol Solucanının Varlığına İlişkin İddialar

Moğol solucanları; İlk kez Amerikalı paleontolog Roy Chapman Andrews’un 1926 tarihli “Antik Kentin İzleri” adlı = = tartışılmıştır. Andrews, Moğol misafirlerinin bu canavarın efsanelerinden etkilendiğini ve gerçekliğe inanmadığını belirtti.

Antik Kentin İzleri olarak adlandırılan Moğolistan Başbakanı Damdinbazar’ın 1922 yılında solucanlar hakkında söylediğini aktardı: “Yaklaşık yarım metre uzunluğundadır, başı ve uzunlukları olmayan sosis şeklindedir ve çünkü çok dokunulabilir, taşınırdır ve ani ölüm anlamına gelir. Gobi Çölü’nün en uzak bölgelerinde yaşıyor. “

image 190
Moğol Ölüm Solucanı Olgoy Korkoy 6

Andrews bu bilgileri 1932 yılında “Orta Asya’nın Yeni Fethi” olarak adlandırılan = yeniden yayınlamış ve şunu eklemişti: “Batı’nın en kurak, kumlu bölgelerde yaşadığı bildiriliyor.” Ancak bu bilgi Andrews’un canlıların varlığına rağmen inanmamış ve şüpheci bir tavır sergilemişti.

Daha sonra 1946-1949 yılları arasında Moğol ölüm solucanının varlığının bilgi ve yaygınlığının süreklik amacıyla araştırma yapmak üzere bölgeye giden Yuri Orlov, bu canlının kayıtlı olduğunu bildirdi. Yuri Orlov’un bu gözlemleri, Moğolistan’daki yerel inanç ve efsanelerin gerçekliğiyle nasıl bağlantılı olduğu konusunda ilgiyi artırdı. Ancak Moğol ölüm solucanının varlığının kesin olarak kanıtlanamadığı için bu tür gözlem ve raporlar bilim dünyasında mevcut olan bir durum olarak görülüyor.

Moğol göçebelerinin inancına göre bu dev solucanlar kurbanlarını her şeyi yeşile çeviren asitik bir maddeyle öldürüyorlar. Efsaneye göre yaratık saldırmak üzereyken vücudunun tamamıyla birbirinden ayrılır ve patlayana kadar şişer. Ölümcül zehrini patlatınca kurbanının onun yerine saçar. Bu sıvı o kadar saklandığında temas halinde ölüm hızlı ve kaçınılmaz oluyor.

Moğol Solucani Hakkında Bilimsel Çalışmalar

1990 yılına kadar Moğolistan’ın Sovyet kontrolü altında olması ve Batılı kişilerin sınıflandırılması zor bir ülke olması nedeniyle Batılı bilim adamlarının bu canlılar hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildi. Dolayısıyla Moğolistan’da bu efsanevi yaratıklara ilişkin en çok yerel gelenek ve inanışlara dayanmakta olup, resmi bir temele dayanmamaktadır.

Son yıllarda Moğol solucanının varlığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. 1990 ve 1992 yıllarında ünlü olan Loch Ness Canavarı Dedektifi Ivan Mackerle, Moğolistan’a giderek bu yaratmasına izin verdi ve Moğol ölüm solucanı bölgesinde birçok yerel insanla rekabet etti.

Ivan Mackerle, Moğol ölüm solucanını araştırmak için bir grup arkadaşı Gobi Çölü’ne götürdü ve Frank Herbert’in “Dev Dalgalar”ı II. Yaratılan patlama için küçük patlayıcıları bile önerdi.

image 189
Moğol Ölüm Solucanı Olgoy Korkoy 7

Ancak bu sonuçlar sonucunda Moğol ölüm solucanının varlığına dair kesin bir kanıt elde edilememiştir. Moğolistan’daki bu efsanevi yaratık bilim dünyası için günümüzde bir sır olarak kalıyor ve varlığı ya da yokluğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bu tür araştırmalar, yerel inanç ve efsaneler ile bilimsel gerçekler arasındaki dengeyi anlama çabası olarak değerlendirilebilir.

Giderek artan sayıda tuhaf ölüm ve görgü tanığı, Moğol ölüm solucanının sadece bir efsane olmayan özellikleri güçlendirildi. Ancak bu canlının gerçek bir solucanının olduğu görüldü çünkü annelid solucanın Gobi Çölü gibi sıcak ve kurak bir ortamda hayatta kalması zor olacaktır. Bazıları bu canlının bir kum kertenkelesi olabileceğini ileri sürse de görgü tanıkları bu canlının düz, eklemesiz bir birikime sahip olduğunu söylüyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu