İskandinav Mitolojisi

Nidhogg: Yggdrasilin Köklerini Yiyen Canavar

Nidhogg, Dünya Ağacı’nın köklerini yiyip bitiren korkunç bir yılandı ama bu canavar yılanın ardındaki anlam neydi?

İskandinav kozmolojisinde Dokuz Dünya, Dünya Ağacı Yggdrasil tarafından destekleniyordu.

Her ne kadar Yggdrasil yaratılışın tamamını dallarında tutsa da hâlâ savunmasızdı.

Niflheim’ın donmuş diyarında yılan Nidhogg, Yggdrasil’in köklerinden birini çiğnedi. Onun zehri ve Niflheim’ın ölümünün çürümesi, Dünya Ağacı’nı yavaş yavaş zehirleyerek evrenin temelini tehdit etti.

İskandinavlar, Nidhogg’un bir gün Yggdrasil’in kökünü öldüreceğine ve Ragnarök’ün ordularından biri olarak Dünya Ağacı’nı ölüleri yaşayanların dünyasına salacak kadar zayıflatacağına inanıyordu .

Ancak Nidhogg canavarca bir yılandan daha fazlasıydı. Aynı zamanda Viking Çağı insanlarının daha yakından hissettiği bir tehdide, kendi kültürlerinin yozlaşmasına ve gerilemesine de bir göndermeydi.

Nidhogg iskandinav mitolojisi
Nidhogg iskandinav mitolojisi

Nidhogg ve Dünya Ağacının Kökleri

İskandinav kozmolojisinde Nidhogg, Dünya Ağacı Yggdrasil’de yaşayan birçok yaratıktan biriydi .

Yggrasil, İskandinav evreninin Dokuz Dünyasını birbirine bağlayan ve destekleyen büyük bir dişbudak ağacıydı. Her biri Dokuz Dünya’nın birindeki bir kuyudan beslenen üç büyük kökü vardı.

Çoğu varlık Dokuz Dünya’dan birinde yaşarken, bazıları Yggdrasil’in kökleri ve dallarında yuvalarını kurdu.

Eski İskandinav dilinden Níðhöggr olarak çevrilen Nidhogg, Yggdrasil’in köklerinden birinin tabanında yaşıyordu.

Genellikle sürekli olarak ağacın kökünü kemiren, onu ve bir bütün olarak Dünya Ağacı’nı zayıflatan büyük bir yılan olarak tanımlanırdı.

Genellikle Nidhogg’un yakınında yaşadığı söylenen kök, Niflheim’ın üzerine yerleştirildi. İlkel buz ve soğuğun dünyası Hel’in ve onun ölü lejyonlarının evi haline gelmişti.

İskandinav Mitolojisinin 9 Dünyası
İskandinav Mitolojisinin 9 Dünyası

Niddhogg’un, Yggdrasil’in kökünü çiğnemenin yanı sıra, Niflheim’daki ölülerin ruhlarıyla da ziyafet çektiği söyleniyordu. Hel’in diyarının, hayattaki kötü davranışları nedeniyle tanrıların salonlarından dışlananların ruhlarını içerdiği ve yılanın onların çürüyen cesetlerini çiğnediği söylenirdi.

Bu çürüme ve yılanın kendi zehrinin birleşimi Yggdrasil için tehlikeliydi. Dünya Ağacı Dokuz Dünyayı destekleyecek kadar güçlüyken Nidhogg, çürümenin yavaş yavaş üç kökünden birine yayılmasına neden oldu.

Nidhogg, Yggdrasil’in köklerinden birinin yakınında yaşarken, ağacın gölgesi büyük bir kartalın eviydi. İsimsiz kartalın alnına Veðrfölnir adında bir şahin tünemişti.

Nidhogg ve kartal düşmandı ama birbirleriyle yüz yüze çarpışmak için asla yerlerini terk etmediler. Aslında, Nidhogg’un bazı görüntüleri onun Yggdrasil’in kökleri tarafından sıkıştırıldığını, böylece Dünya Ağacı boyunca ilerleyemeyeceğini ve daha fazla soruna neden olamayacağını ima ediyor.

Bunun yerine Ratatoskr adlı bir sincap ikisinin arasında gidip geliyordu. Ratatoskr, Dünya Ağacı’nın zıt uçlarında yaşayan ejder ile kartal arasındaki hakaretleri iletmek için Yggdrasil’in gövdesinde bir aşağı bir yukarı koşturuyordu.

Nidhogg’dan nispeten az sayıda antik kaynakta bahsedilir, ancak bir şiir onun Ragnarök’ün birçok alametinden biri olduğunu ima eder .

Bu şiirin ortak yorumu, Nidhogg’un bir gün Yggdrasil’in köküne yeterince zarar vereceği ve muhtemelen Dünya Ağacı’nın tüm yapısını zayıflatacağı şeklindedir. Bu gerçekleştiğinde yılan Niflheim’dan ayrılabilecek.

Niflheim iskandinav mitolojisi
Niflheim iskandinav mitolojisi

Nighogg erkeklerin dünyası Midgard’a gidecek. Niflheim’ı kendisinden sonra terk edecek olan Hel’in ölüler ordusu onu yakından takip edecek.

Ölüler, Odin’in Hel ve Loki liderliğindeki Valhalla’dan gelen savaşçılarıyla karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanacak olsalar da süreç içinde tamamen yok olacaklar.

Níðhöggr adı, Dünya Ağacı’nın tabanındaki yılanın görünümüne ilişkin olası bir açıklama içermektedir.

Viking Çağı kültüründe níð kelimesi belirli bir sosyal damgalamayı ifade eder. Bu, statü ve onur kaybı anlamına geliyordu; bu da kişinin kötü adam olarak etiketlenmesine ve toplumdan dışlanmasına neden oluyordu.

İskandinav kültürü hem kişisel onura hem de topluluk ve aile bağlarına çok değer veriyordu, dolayısıyla níð kişinin o toplumdaki yerinin tamamen kaybedilmesini temsil ediyordu.

Bu nedenle Níðhöggr veya Nidhogg adı bir níð canavarı olarak tercüme edilebilir . Kendi eylemleriyle toplumdaki yerini kaybedenlerin sefil, alçak halinin vücut bulmuş haliydi.

Hel’in Niflheim’daki ülkesinin kendisi de bir níð yeriydi . Bazıları çoğu ruhun oraya gittiğini söylerken, burası daha çok yemin bozanların, katillerin ve tanrıların salonlarındaki yerlerini kaybeden diğerlerinin cezalandırıldığı yer olarak görülüyordu.

Nidhogg bu kötü adamlar için ekstra bir ceza biçimiydi. Niflheim’ın soğuğuna ve kasvetine ek olarak, lanetliler kendi günahlarının vücut bulmuş hali tarafından yemek yeme riskiyle de karşı karşıyaydı.

Bu yorumla Nidhogg’un Yggdrasil’i yavaş yavaş zehirlemesi de İskandinav toplumundaki onur kaybının bir yansımasıdır.

Yggdrasil’in yozlaşması toplumdaki yozlaşmanın doğrudan bir sonucuydu. Hem Nidhogg’un canavarca formu hem de Hel’in mahkumlarının çürüyen cesetleriyle temsil edilen Níð , Dünya Ağacını yavaş yavaş öldüren zehirdi.

Svartalfheim iskandinav mitolojisi
Svartalfheim iskandinav mitolojisi

Yggdrasil’in tepesindeki alışılmadık kartal ve şahin ikilisi, bazı tarihçiler tarafından Odin ve kuzgunlarıyla karşılaştırıldı. Şahinin kartala haber ve bilgi getirdiği varsayılır .

Nidhogg’un statü kaybı ve toplum tarafından reddedilme kavramına bağlanması durumunda kartala olan düşmanlığı, bu kuşların temsil ettiği bilgi ve bilgeliğe duyduğu nefretin sembolü olabilir.

Bu yorumda Ragnarök, dünyanın tamamından ziyade İskandinav kültürünün sonu olarak yorumlanabilir.

Níð’in canavarı Nidhogg , bir gün toplumun tüm kötü adamlarının serbest bırakılmasına izin verecek. Odin , Valhalla’da yiğit ve onurlu savaşçılardan oluşan bir ordu toplamış olsa da sayıca üstün olacaklar ve Hel’in ölümüne düşecekler.

Bunun anlamı, İskandinav toplumunun bir bütün olarak bir gün níð’in üstesinden geleceğidir. Bazı namuslu adamlar eski alışkanlıkları sürdürmeye çalışırken, yozlaşma ve şerefsizlik eninde sonunda medeni yaşamın sona ermesine yol açacaktır.

Özetle

Nidhogg , İskandinav mitolojisinde Dünya Ağacı Yggdrasil’de yaşayan yaratıklardan biriydi . Büyük zehirli bir yılan, Niflheim’ın buz diyarının üzerinde uzanan Yggdrasil’in kökünü çiğnedi.

Ayrıca Hel’in diyarındaki ölülerin çürüyen bedenleriyle de başarılı oldu. Çürüme ve zehirin birleşimi, büyük Dünya Ağacının kökünü yavaş yavaş zayıflattı.

Nidhogg’un ve ölülerin, Ragnarök’ün başlangıcında, muhtemelen Yggdrasil’in kökünü artık onları tutamaz hale gelinceye kadar zayıflatarak Niflheim’dan kurtulacaklarına inanılıyordu.

Ancak Nidhogg fantastik bir canavardan daha fazlasıydı. O aynı zamanda İskandinavların kendi dünyaları için gerçek bir tehdit oluşturduğunu düşündükleri bir kavramın canavarca vücut bulmuş haliydi .

Yılanın adı , İskandinavların sosyal statü kaybı kavramına atıfta bulunan níð kelimesini içermektedir. Zina, cinayet, yemin bozma gibi suçlar nedeniyle toplumdaki onurunu ve yerini kaybedenlere uygulanırdı.

Aynı kişiler ölümden sonra Hel’in Niflheim’daki diyarına gönderildi . Nidhogg hem onların utançlarını somutlaştırdı hem de onları ölümden sonra cezalandırdı.

Bu yorumda níð’in kendisi Ragnarök’ün gerçek tehdidi olarak düşünülebilir. Şerefsiz kötü adamlar, bir gün, İskandinav toplumunun onur, hukuk ve sosyal uyum kavramlarını sayıca aşarak ve zayıflatarak onları devirme tehdidinde bulundular.

Mitolog

Mitolog; mitoloji hayatın bir parçasıdır, eskiyi daha iyi anlayabilmek için mitolojiyide incelemek gerekir. Mitoloji hayatımızın bir parçasıdır....

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Makalede Níðhöggr’un İskandinav kültüründeki önemi ve sembolizmi hakkında ilginç bir analiz var.

  2. Bu makalede İskandinav mitolojisinin derinliklerine dair ilginç bir açıklama buldum. Níðhöggr’un toplumdaki yerini kaybedenleri temsil ettiği fikri oldukça ilginç.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu