Türk Mitolojisi

Yakut ve Türk Mitolojisinde İki Zıt Kutup: Ohol ve Okan Han

Yakut ve Türk mitolojileri, Orta Asya’nın zengin kültürel mirasını yansıtan önemli unsurlardır. Bu mitolojiler, insanların dünyayı ve kozmosu anlamlandırma çabalarını, tanrılar, kahramanlar ve mitolojik yaratıklar aracılığıyla aktarır. Bu yazıda, Yakut ve Türk mitolojilerinde önemli birer figür olan Ohol ve Okan Han’ı ele alacağız.

Ohol ve Okan Han
Ohol ve Okan Han

Ohol: Vahşetin ve Savaşın Tanrısı

Ohol, Yakut mitolojisinde merkezi bir rol oynayan bir tanrıdır. Adıyla anılan “Ohol Bayan”, Yakutlarda vahşetin ve savaşın tanrısı olarak kabul edilir. Genellikle “Uğola” olarak da adlandırılan Ohol, Yakut inançlarına göre kıskançlık, düşmanlık ve acımasızlığın sembolüdür. Ohol’un, insanların iç dünyasındaki karanlık yönleri temsil ettiği düşünülür.

Ohol, sadece vahşetin tanrısı olarak değil, aynı zamanda savaş tanrısı olarak da görülür. Savaşlarda ve çatışmalarda zaferin sembolü olarak tapınılır. Ohol’un varlığı, sadece fiziksel savaşla sınırlı değildir; aynı zamanda içsel savaşları, insanın kendi içindeki çatışmaları da temsil eder. Bu yüzden Ohol’a yapılan ibadetler, savaşçı ruhun güçlenmesini amaçlar.

Ohol’un İkonografisi ve Kültü

Ohol, genellikle savaşçı bir figür olarak tasvir edilir. Sert bakışları ve kudretli duruşuyla, insanların hem korkusunu hem de saygısını kazanır. Ohol kültü, Yakut toplumunda savaşçılığı ve cesareti vurgular. Savaş öncesinde yapılan dualar ve ritüeller, Ohol’un gücünü kazanmak ve zafer için yardımını dilemek amacıyla gerçekleştirilir.

Okan Han: Barışın ve Uyumun Tanrısı

Okan Han, Türk ve Altay mitolojilerinde önemli bir tanrıdır. Barışın, uyumun ve arabuluculuğun sembolü olarak bilinir. Bazı kaynaklarda “Ukan Han” veya “Okon Han” olarak da adlandırılan Okan Han, kan davalarına karşı çıkar ve oba ve oymaklar arasındaki geçimsizlikleri çözmek için arabuluculuk yapar.

Okan Han’ın kökeni mitlerle çevrilidir. Bazı hikayelere göre, Okan Han, Tanrı’nın küçük oğludur ve cezalandırılarak yeryüzüne gönderilmiştir. Ancak bu ceza, onun barışın ve uyumun savunucusu olmasını sağlamıştır. Okan Han, insanların arasındaki anlaşmazlıkları çözme ve toplumsal uyumu sağlama görevini üstlenmiştir.

40 Sayısı
40 Sayısı

Okan Han’ın Sembolizmi ve Kültü

Okan Han, genellikle barışçıl bir figür olarak tasvir edilir. Yumuşak bir görünüme ve sakin bir duruşa sahip olan Okan Han, insanların iç huzurunu ve toplumsal uyumu temsil eder. Ona yapılan dualar ve ritüeller, toplumda huzur ve uyumun sağlanması için yapılır. Okan Han kültü, Türk ve Altay toplumlarında barışın ve dayanışmanın önemini vurgular.

Ohol ve Okan Han’ın Karşılaştırılması

Ohol ve Okan Han, Yakut ve Türk mitolojilerindeki önemli tanrılardır ve birbirlerine zıt rolleri temsil ederler. Ohol, vahşetin ve savaşın tanrısı olarak karanlık yönleri temsil ederken, Okan Han barışın ve uyumun savunucusu olarak toplumsal düzenin koruyucusudur. Bu iki tanrı, insanın içsel çatışmalarını ve toplumsal uyumu anlamak için önemli birer arketiptir.

Ohol ve Okan Han Karşılaştırması:

Ohol:

 • Yakut mitolojisinde Vahşet Tanrısı.
 • Yeryüzünde büyük kırımlara sebebiyet verir.
 • Ohol Uğola olarak da bilinir.
 • Kıskançlığın, düşmanlığın ve acımasızlığın simgesi.
 • “İlbis Kığha” ile birlikte göğün karanlık güçleri.
 • Şeytan değiller, Savaş Tanrısı olarak da görünür.

Okan Han:

 • Türk ve Altay mitolojisinde barış tanrısı.
 • Ukan Han veya Okon Han olarak da bilinir.
 • Kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde arabuluculuk yapan tanrı.
 • Tanrının küçük oğludur ve cezalandırılarak yeryüzüne gönderilmiştir.

Karşılaştırmalar:

 • Ohol vahşeti ve yıkımı temsil ederken, Okan Han barışı ve huzuru temsil eder.
 • Ohol göklerin karanlık güçlerinden biriyken, Okan Han tanrının oğludur.
 • Ohol savaşla ilişkilendirilirken, Okan Han barışçıl çözümler ve arabuluculuk ile öne çıkar.

Benzerlikler:

 • Her ikisi de tanrısal figürlerdir.
 • Her ikisinin de insan yaşamına etkisi vardır.
 • Her ikisinin de mitolojide önemli rolleri vardır.

Sonuç

Yakut ve Türk mitolojileri, Orta Asya’nın zengin kültürel dokusunu yansıtan önemli birer unsurudur. Ohol ve Okan Han gibi tanrılar, bu mitolojilerin temel taşlarından ikisidir. Ohol, vahşetin ve savaşın simgesi olarak karanlık yönleri temsil ederken, Okan Han barışın ve uyumun simgesi olarak toplumsal düzeni temsil eder. Bu iki tanrı, insanın içsel çatışmalarını ve toplumsal uyumu anlamak için derin bir anlam taşır.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu