Türk Mitolojisi

Söğök İyesi: Mezarların Koruyucusu

Söğök İyesi, Türk ve Altay halk inancında önemli bir figürdür. Mezarların koruyucusu olarak bilinen bu ruhlar, ölenlerin ruhlarını cinlerden korur ve mezarlıkta huzuru sağlarlar. Ancak onların varlığı ve kılık değiştirmiş halleri genellikle gizemini korur.

İnsanlar için önemli bir uyarı niteliği taşır; zira mezarlıklara saygısızlık gösterenler, bu ruhların gazabına uğrayabilir ve felaketlere maruz kalabilirler. Bu nedenle, mezarlıklara karşı saygılı olmak ve Söğök İyesi’nin huzurunu bozmamak önemlidir.

Söğök İyesi’nin etimolojisi, Türk dilindeki köklerden türetilmiştir. “Söğök” kelimesi, mezarlık anlamına gelirken, “söğ” veya “sök” köküyle ilişkilendirilir ve aynı zamanda yakma veya ocak anlamlarını içerir. “Gömüt” ise “göm” kökünden türemiştir ve ölünün gömüldüğü yeri ifade ederken, yine yanma anlamını içerir.

Bu etimolojik kökenler, Söğök İyesi’nin mezarlıkla derin bir ilişkisinin olduğunu ve ölüm ile ateş arasında bir bağlantı kurduğunu gösterir.

image 178
Söğök İyesi: Mezarların Koruyucusu 5

Söğök İyesi: Mezarların KoruyucusuGizemli Koruyucuların Varlığı

Söğök İyesi, mistik bir varlık olarak kabul edilir ve genellikle insanların algılayabileceği bir kılıkta ortaya çıkmaz. Mezarlıklarda yaşayan bu ruhlar, insanların saygı göstermediği durumlarda harekete geçer ve felaketlere neden olabilirler. Onların gerçek formunu bilemeyiz, çünkü insanlar genellikle mezarlıkta bulunan varlıkları gözlemleme fırsatı bulamazlar. Ancak, halk inancında bu varlıklara karşı büyük bir saygı ve korku vardır.

Söğök İyesi’nin gizemi ve gücü, onu mezarlıkların hakiki koruyucusu haline getirir. Bu ruhlar, cinlerin ve kötü niyetli varlıkların mezarlıkta dolaşmasını engeller ve ölenlerin ruhlarını korur. Ancak bu koruma, insanların mezarlıklara saygılı davranması şartına bağlıdır. Mezarlıklarda yemek yemek veya uyumak gibi saygısız davranışlar, Söğök İyesi’nin gazabını tetikleyebilir ve kişilere felaket getirebilir.

Eşik İyesi ve İyeler
Eşik İyesi İyeler

Saygı ve Uyumluluğun Önemi

Mezarlık, sadece ölülerin yattığı bir yer değil, aynı zamanda ruhsal bir alan olarak da kabul edilir. Söğök İyesi’nin varlığı, mezarlığın kutsallığını ve önemini vurgular. Bu nedenle, insanların mezarlıklara karşı saygılı ve uyumlu olması gerekmektedir.

Mezarlıkta yürürken veya zaman geçirirken sessiz olmak, saygılı davranışların başında gelir. Ayrıca, mezarlıkta yemek yemek veya uyumak gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Söğök İyesi’nin koruyucu gücünü etkilemek için önemli bir unsurdur güneşin konumu. Geleneksel inanışa göre, güneş battıktan sonra mezarlığa girilmemelidir. Bu, Söğök İyesi’nin aktif olduğu ve koruma görevini yerine getirdiği zaman dilimini ifade eder.

Güneşin batmasıyla birlikte, mezarlık daha karanlık ve gizemli bir atmosfere bürünür, bu da ruhların etkileşim halinde olduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Kıla İyesi ve Kerey Han
Kıla İyesi ve Kerey Han

Sonuç: Mezarlık ve Mistisizmin Sembolü

Söğök İyesi, Türk ve Altay halk inancında mezarlıkların koruyucusu olarak önemli bir rol oynar. Bu gizemli varlıklar, ölülerin ruhlarını korur ve mezarlıklara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularlar. Mezarlık, ölümün ve yaşamın arasında bir geçiş noktası olarak kabul edilir ve Söğök İyesi’nin varlığı, bu geçişin derinliklerindeki gizemi ve kutsallığı simgeler.

Dolayısıyla, mezarlıklara karşı saygılı olmak, sadece Söğök İyesi’nin huzurunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ölüm ve yaşam arasındaki mistik bağlantıya da saygı göstermenin bir ifadesidir.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu