Yunan Mitolojisi

Uranüs: Gökyüzünün ve Tanrıların İlk Hükümdarı

Uranüs, Yunan mitolojisinde gökyüzünün kişileşmesi olarak bilinir. Onun doğuşu, Gaia’nın kendisini yaratmasıyla gerçekleşir. Gaia, toprak ve doğanın ana tanrıçası olarak, Uranüs’ü doğurarak cennetin ve gökyüzünün ilk varisi haline getirir. Bu doğum, kozmik dengeyi ve yaratılışın başlangıcını temsil eder.

Uranüs’ün Gaia ile olan ilişkisi, mitolojinin temel dinamiklerinden biridir. Gaia, Uranüs’ü kendisine eşit olarak seçer ve onunla birlikte olur. Bu birliktelikten, on iki Titan, üç Tepegöz ve üç Hekatoncheire gibi güçlü varlıklar doğar. Uranüs’ün çocukları, mitolojinin önemli figürleridir ve doğanın farklı yönlerini temsil ederler.

Ancak, Uranüs’ün çocuklarına karşı gösterdiği nefret, Gaia’nın ve oğlu Cronus’un onu devirmek için bir plan yapmasına neden olur. Uranüs, çocuklarını toprağın altına saklar ve bu eylemiyle doğanın dengesini bozar. Bu, Gaia ve Cronus’un intikam almasını ve iktidarı ele geçirmesini sağlayacak bir dizi olayı tetikler.

Uranüs (aynı zamanda Ouranos olarak da yazılır), Yunan mitolojisinde cennetin ve gökyüzünün kişileşmesidir. 

Uranüs yunan mitolojisi
Uranüs yunan mitolojisi

Romalı mevkidaşı Caelus’tur. Gaia (Dünya) Uranüs’ü doğurdu ve onu kendisine eşit olarak seçti. Onunla birlikte yattı ve bunun sonucunda 12 Titan, üç Tepegöz ve üç Hekatoncheire doğdu.

Uranüs’ün çocuklarından nefret etmesi ve onları toprağın altına saklaması, Gaia ve oğlu Cronus’un onu yok etmek için bir plan yapmasına neden oldu. Cronus babasını orakla hadım etti ve düşen kan, Erinyes’i, Devleri ve Meliae’yi (ağaç perileri) doğuran Gaia’yı hamile bıraktı.

Uranüs, gücünü Cronus’a kaptırdı ancak onu, kendisinin de oğlu tarafından devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Bu uyarıyla Uranüs, sonunda Zeus ve Olimpiya tanrılarının Titanları alt edip iktidarı ele geçirmesine yol açacak bir olaylar zincirinin başlamasına yardımcı oldu.

Doğum ve Aile

Theogony adlı eserinde Hesiod (M.Ö. 700) , Dünya’nın kişileştirilmiş hali olan Gaia’nın, Pontus (Deniz) ve Ourea (Dağlar) ile birlikte Uranüs’ü (Cennet) doğurduğunu yazar.

Ve Dünya , kendisine eşit olması , Her tarafı örtmesi ve tüm kutsal tanrılar için Her zaman güvenli bir dinlenme yeri olması için yıldızlı Cenneti taşıdı.

(HesiodosTeogoni , 128-132)

Uranüs, Gaia’ya eşit oldu ve birlikte uzandılar ve 12 Titan’ı ( Oceanus , Coeus, Crius, Hyperion, Iapetus, TheiaRhea , Themis , Mnemosyne, Phoebe, Tethys ve Cronus), üç tek gözlü Tepegöz’ü (Brontes) taşıdılar.  Arges ve Steropes) ve yüz elli ve elli başlı Hecatoncheires (Kottos, Gyes ve Briareus).

Orfizme Göre Dünyanın Yaratılışı

Orfizm, MÖ 6. yüzyılda öne çıkan dini bir hareketti. İnançlarını efsanevi Yunan kahramanı Orpheus’a ve yeraltı dünyasında geçirdiği süre boyunca öğrendiği değerli derslere dayandırıyordu . Orphism’deki yaratılış hikayesi Hesiodos’un versiyonundan biraz farklıdır.

Orphism’de dünya Chronos (Zaman) ile başladı. Chronos’tan Aether (Parlaklık), Kaos ve Erebus (Karanlık) geldi. Chronos daha sonra Aether’in içinde bir yumurta oluşturdu. Yumurtadan çıkan Phanes’ten (tüm varoluşun yaratıcısı). Phanes, Nyx’i (Gece) doğurdu , sonra Nyx, Phanes ile birlikte Gaia ve Uranüs’ü doğurdu.

Yunan Mitolojisi
Yunan Mitolojisi

Doğu Yaratılış Mitleri

CRONUS VE MÜTTEFİKLERİ URANÜS’E KARŞI 

SAVAŞA GİRDİLER VE ONU DEVİREREK TAHTI KENDİLERİNE ALDILAR.

20. yüzyılda Boğazköy köyünde yapılan kazılarda , fırtına tanrısı Teššub’un iktidara yükselişi ve onu devirme girişimlerine ilişkin Hitit hikayesini anlatan bir dizi tablet keşfedildi. 

Efsane, Hesiod’un Theogony’sinde bulunan Uranüs-Kronus-Zeus ardıllık mitini yakından takip ediyor . Cennetin kralı Anu açıkça Uranüs olarak tanımlanabilir. Dokuz yıl boyunca Cennette hüküm sürdü ancak sakisi Kumarbi tarafından tahttan indirildi.

Anu kaçar, ancak Anu’nun cinsel organlarını ısıran ve aralarında fırtına tanrısı Teššub ve Dicle Nehri’nin de bulunduğu Anu’nun çocuklarına hamile kalan Kumarbi tarafından yakalanır.

Hititler
Hititler

Gökyüzü ve Gökler

Theogony’ye göre Tartarus (cehennem bölgeleri), Dünya (Gaia) ve gökler (Uranüs) arasında eşit mesafe vardır . Bu nedenle, Uranüs’ten düşen bir örsün Gaia’ya ulaşması dokuz gün ve geceyi, Tartarus’a ulaşması da dokuz gün ve geceyi alacaktır.

Tartarus bronz bir duvarla çevrilidir ve yukarıda, sisli karanlıkta bir duvarla gizlenmiş Titanlar vardır. Bu duvarın dışında Tartarus’un kaynakları, deniz ve yıldızlı gökyüzü vardır; tanrıların bile nefret ettiği karanlık, kasvetli bir yer.

yunan mitolojisi
yunan mitolojisi

Uranüs ve Ardıllık Sorunu

Uranüs kendisinin ve Gaia’nın çocuklarından nefret ediyordu ve onları görüş alanından uzak dursunlar diye toprağın derinliklerine sakladı. Ayrıca Tepegözlerin ve Hekatoncheireların gücünden de korktu ve onları Tartarus’a hapsetti.

Gaia, babalarının çocuklarına nasıl davrandığını görünce üzüldü ve onu durdurmak için bir plan yaptı. Gaia çocuklarına babalarını yok etme planı olduğunu ancak yalnızca en küçük oğulları Cronus’un bu plana katılıp annesine yardım etmeye istekli olduğunu söyledi. Gaia gri adamanttan bir orak yaptı, onu Cronus’a verdi ve onu yatak odasına sakladı.

Gaia Yunan
Gaia Yunan mitolojisi

Uranüs şehvetli ve Gaia ile yatmaya hazır bir halde odaya girdi. Cronus şansını denedi ve orakla vurarak Uranüs’ün cinsel organlarını hadım etti. Kan düştükçe Erinyes’i (Öfkeler , Devleri ve Meliae’yi (ağaç perileri) doğuran Gaia’yı hamile bıraktı. Uranüs’ün cinsel organları denize atıldı ve dalgalar üzerinde taşındı. Beyaz köpük onu çevreledi ve ondan tanrıça Afrodit Cythera’da (Kythira) doğdu.

Uranüs çocuklarını azarladı ve onlara Titanlar adını vererek, onları yaptıklarının cezasını çekecekleri konusunda uyardı. Elbette Cronus ve Rhea evlendikten sonra tarih tekerrür edecekti. Uranüs ve Gaia, Cronus’u çocukları tarafından devrileceği konusunda uyardı ve bu da Cronus’un her çocuğu doğarken yutmasına neden oldu.

Çaresiz kalan Rhea, yardım için Uranüs ve Gaia’ya yaklaştı ve onlar da onun Zeus’un doğduğu Girit’e kaçmasına yardım ettiler. 

Zeus büyüyünce babasına kardeşlerini kusturdu.

Zeus Zeus'un Oğulları
Zeus, Zeus’un Oğulları

Bu , Cronus ve Titanlar ile Zeus ve kardeşleri (Olimpiyat tanrıları) arasında on yıllık bir savaşa (Titanomachy) yol açtı. Titanomachy sırasında ölümsüz tanrılar tüm güçleriyle savaşırken deniz çılgına döndü, yer sarsıldı ve gökler sarsıldı.

Zeus ilk karısı Metis ile evlendikten sonra Uranüs ve Gaia, Metis’in babası gibi güçlü ve bilge bir kızı ve babasını devirerek tanrıların ve insanların kralı olacak bir oğlu olacağını ona haber verirler. Zeus bu kehanetin gerçekleşmesini engellemek için hemen Metis’i yutmuştur. Ancak Metis zaten kızlarına hamileydi ve çok geçmeden Zeus’un başından tanrıça Athena ortaya çıktı.

Tanrıların Yeminlerine Tanıklık Edin

Uranüs, Gaia ve Styx ile birlikte çoğu zaman tanrıların yeminlerine tanıklık ediyordu. Homeros’un (MÖ 750) İlyada’sında Hera , Zeus’un onu Poseidon’u ve Yunanlıları korkutmakla suçlamasının ardından, Truva Savaşı sırasında Hektor ve ordusunu tehlikeye atacak hiçbir şey yapmadığına dair Gaia, Uranüs ve Styx’in sularına yemin etti. 

Troyalılar arasında kargaşa. Delos Apollon’a Homeros İlahisi’nde tanrıça Leto , Delos adasına, oğlu Apollon’un Delos’u herkesten çok onurlandıracağına dair tanrıların büyük yeminini etmiştir.

Şimdi Dünya şahidim olsunve yukarıda uçsuz bucaksız Cennetve aşağıya akan suyunla Styx.

Delian Apollon’a İlahi , 3. 83-85).

Büyük yeminin, tanrıların söyleyebileceği en güçlü ve en korkunç yemin olduğu söylenirdi. Rodoslu Apollonius’un (M.Ö. 295) destansı şiiri Argonautica’da büyücü Medea , kız kardeşi Chalciope’nin önünde Kolkhisliler’e büyük bir yemin etti ve kız kardeşinin oğullarını babalarından kurtarmak için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Horae (Horalar): Yunan Mevsim Tanrıçaları
Horae (Horalar): Yunan Mevsim Tanrıçaları

Gökyüzüne Orfik İlahi

Uranüs’e tapınıldığına dair neredeyse hiç kanıt bulunmamasına rağmen, kendisine adanmış bir Orfik ilahisi vardır.

Gökyüzü, her şeyin babası,ebedi kozmik unsur,her şeyin ilkel başlangıcı,her şeyin sonu,evrenin efendisi,Dünya’nın etrafında bir küre gibi hareket ediyor.

Sen kutsanmış tanrıların evisin,hareketin kükreyen bir girdap gibi,sengöksel ve yersel muhafızları kuşatıyorsun.

Physis’in yenilmez dürtüsügöğsünüzde yatıyor.Koyu mavi, boyun eğmez,Parıltılı, değişken,her şeyi gören Kronos’un babası,kutsanmış ve en yüce tanrı Hearken, yeni inisiyelerekutsal bir yaşam getiriyor .

Gökyüzüne İlahi , 4. 1-9).

Miras

İnsanların ‘Uranüs’ ismini duyunca akıllarına ilk gelen şey gezegendir. Gökyüzünün ve göklerin kişileştirilmesi olarak, bir gezegene Uranüs’ün adının verilmesi ancak yakışır.

Uranüs, Güneş’ten yedinci gezegen ve gezegenlerin üçüncü büyük gezegenidir. 1781 yılında İngiliz-Alman gökbilimci William Herschel (1738-1822) tarafından keşfedildi ve resmi olarak yeni bir gezegen olarak kabul edilmesi iki yıl sürdü.

Herschel ona İngiltere Kralı III. George adına Georgium Sidus adını vermek isterken , ilkel tanrının onuruna Uranüs olarak adlandırılmasını öneren gökbilimci arkadaşı Johann Elert Bode (1747-1826) oldu; bu karar bilim adamları tarafından coşkuyla kabul edildi. toplum. Uranüs teleskop yardımıyla keşfedilen ilk gezegen olma özelliğini taşıyor.

Umay

Merhaba ben Umay. Sizlere elimden geldiğince faydalı bilgiler ve içerikler sunmak hedefim. Sevgi ve saygılar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu