Türk Mitolojisi

Yelbis: Dağların Gizemli Koruyucuları

Yelbis: Dağ Kızları

Yelbis, Türk ve Altay mitolojisinde önemli bir yere sahip olan gizemli varlıklardır. Adları, kutsal dağların iki kızına verilen bir unvandır. Bu dağlar genellikle Yalbuz veya Albuz olarak anılır ve İran mitolojisinde Elbürz Dağı olarak bilinir. Yelbis kavramı, aynı zamanda ruh ve cin gibi manaları da içinde barındırır. Ancak en önemli özellikleri, sahip oldukları kutsal güç olan “Yelbi”dir.

Türk ve Altay mitolojisinde yer alan Yelbiler önemli bir yere sahip gizemli varlıklardır. İsimleri iki kutsal dağa verilen bir unvandır. Bu dağlar genel olarak Yalbuz veya Albuz olarak anılır ve İran mitolojisinde Elburz Dağı olarak bilinir. Yelbis kavramı aynı zamanda ruh, cin gibi anlamları da içermektedir. Ancak en önemli özellikleri “Yelbi” olarak bilinen kutsal güçleridir.

image 17
Yelbis: Dağların Gizemli Koruyucuları 4

Mitolojiye göre Yelbilerin gök tanrısı Tengri tarafından yaratıldığına inanılır. Genellikle uzun dalgalı saçları ve yıldızlar gibi parlayan gözleriyle güzel ve ruhani varlıklar olarak tanımlanırlar. Yalbuz/Albuz dağlarının zirvesinde yaşadıkları, burada ülkeyi ve halkını gözetledikleri söyleniyor.

Yelbiler sadece maddi dağlarla değil, içimizdeki manevi dağlarla da ilişkilidir. Yaşamın zorlukları ve engelleri arasında yol almamıza yardımcı olan manevi rehberler olarak görülüyorlar. Zorluklarla karşılaşıldığında Yelbilerden rehberlik ve koruma istenebileceğine inanılıyor.

Bu mistik yaratıklar doğanın koruyucuları olarak kabul edilir ve elementleri kontrol etme gücüne sahiptir. Yağmur, rüzgar ve hatta deprem bile getirebilecekleri söyleniyor. Ancak güçlerini yalnızca çoğunluğun iyiliği için kullanırlar, asla zarar vermek için kullanmazlar.

Bazı efsanelerde Yelbiler aynı zamanda düzenbaz ve şekil değiştirici olarak da tasvir edilir ve genellikle insanlara haylaz şakalar yaparlar. Haylaz bir mizah anlayışına sahip oldukları ve ölümlülerle oyun oynamaktan hoşlandıkları biliniyor.

depositphotos 25287031 stock illustration valkyrie riding horse retro
Yelbis: Dağların Gizemli Koruyucuları 5

Yelbiler, Türk ve Altay kültürlerinde derin saygı ve hürmet görürler. Bazı geleneklerde onları onurlandırmak için adaklar ve kurbanlar sunulur. Yelbilere saygı ve şükran gösterilerek onların iyilik ve bereketlerinin kazanılacağına inanılır.

Mistik güçlerine rağmen Yelbiler ölümsüz değildir ve eninde sonunda gök tanrısı Tengri’ye dönecekleri söylenir. Ancak onların mirası Türk ve Altay halkının hikayelerinde ve inançlarında yaşamaya devam ediyor. Yelbiler, insanlarla doğal dünya arasındaki bağı, onu onurlandırmanın ve korumanın önemini hatırlatıyor.

Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kızları. Yelbiz de denir.

Altaylılar, bu gizemli varlıklara Abu Kağan Dağı’nın kızları demektedirler. Onlar, “Yelbi” adı verilen bu kutsal güce sahip oldukları için bu unvanı almışlardır. Yelbis’in varlığı, Türk ve Altay mitolojisinde derin bir köklere sahiptir ve onların dağların gizemli koruyucuları olarak anılmasına sebep olmuştur.

Dağların Ruhu: Yalbuz Dağı

Yalbuz Dağı, Türk ve Altay mitolojisinde efsanevi bir dağ olarak kabul edilir. Aynı zamanda Albuz veya Alvuz olarak da bilinen bu dağ, görkemli yüksekliğiyle tanınır. Etrafı sularla çevrili olan bu dağ, mitolojide Toğrul ve Kongrul Kuşu gibi efsanevi yaratıkların yaşadığı bir mekân olarak kabul edilir. Düşsel varlıkların ve peri kızlarının ikamet ettiği bir yer olarak anlatılır.

Ortadoğu kültürlerinin etkisiyle, Kaf Dağı olarak da anılan Yalbuz Dağı, İran mitolojisinde Elbürz olarak geçmektedir. Bu dağ, peri kızlarının yaşadığı bir yer olarak kabul edilir ve adı, ateş anlamı içerir. “Yalazlanmak” sözcüğüyle aynı kökten gelen “Yalabımak”, parıldamak veya ışıldamak anlamına gelir. Dolayısıyla, Yelbis’in adıyla da yakından ilişkilendirilir.

Elbrus
Elbruz Dağı – Vikipedi

Köklerin İzinde: Etimolojik Bir Yolculuk

Yelbis ve Yalbuz Dağı gibi kavramların kökenlerini anlamak, mitolojinin derinliklerine inmek anlamına gelir. “Yel” veya “Yil” kökünden türemiş olan Yelbis terimi, ruh, can ve gizem gibi anlamlarla ilişkilidir. Benzer şekilde, “Yaluy” sözcüğü büyü veya tılsım anlamına gelir ve mitolojik açıdan önemli bir rol oynar.

Yalbuz veya Yalbuz Dağı adıyla ilişkilendirilen “Yal” kökü, ateş veya parıltı gibi anlamları içerir. Bu da Yelbis’in ve onların yaşadığı dağların, mitolojideki ışıltılı ve gizemli doğasını vurgular. Bu etimolojik kökler, Türk ve Altay mitolojisinin derinliklerindeki anlam dolu izleri takip etmemizi sağlar.

Yelbis ve Yalbuz Dağı, Türk ve Altay mitolojisinin önemli unsurlarından biridir. Onlar, dağların koruyucu ruhları olarak kabul edilir ve mitolojik hikayelerin önemli karakterlerini oluştururlar. Yelbis’in sahip olduğu kutsal güç, onları mitolojik dünyanın merkezine yerleştirir ve onları gizemli ve etkileyici varlıklar haline getirir. Bu kavramlar, etimolojik köklerinde derin anlamlar barındırır ve Türk ve Altay kültürlerinin zengin mitolojik mirasının bir parçasını oluşturur.

Umay

Merhaba ben Umay. Sizlere elimden geldiğince faydalı bilgiler ve içerikler sunmak hedefim. Sevgi ve saygılar

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. sanki biraz amazonları andırıyor gibime geldi. mitolojimize sahip çıkmak gerek nede olsa bizim mitolojimiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu