Türk Mitolojisi

Akça Han Ak Dağ ve Aktu

Akça Han

Akça Han – Türk, Anadolu ve Altay mitolojilerinde adı geçen söylencesel hakan. Ak Han veya Ağ Han da denilir. (Ak Ata ile karışmaması için Akça Han biçimi tercih edilebilir.) İyiliği temsil eder.

İnsanlığı korumakla görevlidir. Ak Dağ’da yaşar. Ak bir atı vardır. Dokuz memleketi (kıtayı) idare eder. Soylu olan insanları ve hakanları simgeler. İnsanlığı korumakla görevlidir.

image 108
Akça Han Ak Dağ ve Aktu 5

Aksoylu tabiri bu anlamda kullanılan bir sözcüktür. Anadolu’da kızı sularda boğulan Ağca Bey adlı kişinin söylenceleri anlatılır. Bu kişinin Akça Han ile aynı kişi olma ihtimali yüksektir çünkü motifler birebir örtüşmektedir. Ak Ata ile karıştırılmamalıdır. Yine de pek çok metinde Akça Han, Ak Ata ile özdeşleştirilmektedir. Karşıtı Kara Han’dır.

Arığ Hanım

Arığ Hanım – Akça Han’ın karısıdır. Temizliği, namusu ve iffeti simgeler. Beyaz giysileri vardır. Arıl Hanım ile karıştırılmamalıdır. Arı, saf, temiz demektir. Moğolcada da Arıhun/Arığun sözcüğü saflık anlamına gelmektedir.

Ak Dağ

image 43
Akça Han Ak Dağ ve Aktu 6

Türk mitolojisinde Ak Dağı, doğal güzelliklerinin eşsizliği ve manzaralarının büyüsü ile bilinen muazzam bir tabiat harikasıdır. Bu etkileyici dağ, binbir çeşit yeşil ormanları, berrak su kaynakları ve göz kamaştırıcı dağ zirveleriyle sizi büyülemek için bekliyor. Aynı zamanda, zengin biyolojik çeşitliliğiyle tanınmakta olup birçok yerel bitki ve hayvan türünü barındırmaktadır. Türk mitolojisinde Ak Dağı, doğa meraklıları için hala keşfedilmeyi bekleyen gerçek bir cennettir. Bu muhteşem doğa harikası, her mevsimde farklı bir cazibe sunar ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Altay dağlarına yakın bir alandadır ve dik yamaçlı oldukça yüksek ve sert bir havaya sahip olduğu söylenir.

Ağca Bey Efsânesi

Ağca Bey yazlarını Akdağ (Ağ/Ak Kayalar) yaylalarında geçirir. Çok istediği halde bir erkek çocuğu olmamıştır. Çok güzel olan tek kızının isteyeni çoktur fakat Ağca Bey kimseyi kızına layık görmez ve bakar ki kızını beylerden kurtarmanın yolu yoktur onu erkek kılığına sokar. Cirit, güreş, at koşturmada erkekleri geçer.

image 44
Akça Han Ak Dağ ve Aktu 7

Bahar gelince günün birinde sürülerini Akdağa çıkaran bir çoban herkesin uykuya daldığı dolunaylı bir gecede kavalını öyle bir üflerki, kız sese uyanır. Sese doğru gider ve görünce çobana sevdalanır ama atına atlayıp gider. Çoban il il gezer ama kızı bulamaz. Ertesi yıl yine Akdağ’a gelir. Kız Çobanın kavalını duyar duymaz atına atlayıp kaval sesine doğru gider ve çobanın yanına varır. Yıllarca bu böyle devam ederken fırtınalı bir günde kavalın sesini duyar atına atlayıp sese doğru gider ama ses her defasında değişik yerden gelmektedir. Rüzgârın oyunundan şaşıran kız atını bir sağa bir sola sürer.

Kaval sesi gitgide uzaklaşmaktadır. Kız deliye döner ve Akdağın tepesine yönelir. Bir uçuruma geldiğinin farkına varmadan aşağıya Ak Irmağa (veya Ak Göle) düşer. Çoban da yiter gider, bir daha kimse ondan haber alamaz. Bu efsâne Anadolu’da farklı biçimlerde, bazı isim farklılıklarıyla değişik yörelerde anlatılmaktadır.

İyilik Tanrısı Aktu

Aktu – Türk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrısı.

Kötülüğe dair içinde hiçbir duygu yoktur. Kendisine bağlı olan diğer iyilik ilahları Aktular olarak çoğul biçimde kullanılır. İyilik tanrılarıdır. Fin (Suomi) mitolojisindeki Su tanrısı Ahtı (Ahto)’yu akla getirmektedir. Göğün üçüncü katında otururlar.

Mitolog

Mitolog; Mitoloji.org.tr sitesinin kıdemli yazarı ve araştırmacıdır efem:))

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu