Yunan Mitolojisi

Hygieia: Yunan Sağlık Tanrıçası ve Mitolojisi

Adını temizlik anlamına gelen bir kelimeye vermiş olabilir ama gerçekte Hygieia kimdi? Yunan sağlık tanrıçası hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin!

Yunanlıların hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olabilecek birçok tanrısı vardı. Tarihleri ​​boyunca bunların sayısı arttı ve uzmanlaştı.

Apollon ve Artemis ilahi yollarla hastalıklara hem sebep olabiliyor hem de onları iyileştirebiliyordu. Doktorların hamisi Apollon’un oğlu Asklepius , insanlara tanrıların güçleri olmadan hastalıkları nasıl iyileştireceklerini öğretti.

Ancak insanlar bir hastalığı iyileştirmenin ideal olmadığını biliyordu. Daha da iyisi, bir kişinin asla hastalanmamasını sağlamaktı.

Hygieia, Yunan sağlık tanrıçasıydı. O, yalnızca hastalıktan sonra sağlığa dönüşü teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda kişinin sağlığını da koruyarak, başlangıçta asla hastalanmamasını sağladı.

Hygieia’nın kökenleri ve ibadeti, antik dünyanın insanları için sağlığın tam olarak ne anlama geldiğine ışık tutuyor. Tıbbi bilginin az olduğu zamanlarda Hygieia sağlığı her türlü şekilde korudu.

image 82
Hygieia: Yunan Sağlık Tanrıçası ve Mitolojisi 8

Hygieia ve Sağlık

Tanrıça Hygieia sağlığın tanrısıydı. Ailesi genel olarak sağlıktan sorumluydu.

Hygieia, doktorların koruyucu tanrısı Asklepios’un kızlarından biriydi. Babası şifacı ve koruyucu olarak kabul edilen Apollon’du .

Efsaneye göre Asklepios bir ölümlü olarak doğmuştu. Ölümünden sonra insanlığa yaptığı hizmetin takdiri olarak tanrılık mertebesine yükseltildi.

Tıbbın hamisi olarak Asklepios’un çocukları onun çalışmalarını sürdürdüler. Onun fani oğulları, onun öğretilerini yayan doktorlar haline geldi ve onun kutsal çocukları, tıbbi bakımın çeşitli yönlerini kişileştirdi.

Adı Antik Yunanca’da “sağlık” anlamına gelen Hygieia’nın çoğu geleneğe göre dört kız kardeşi vardı. Aglaea sağlıklı bir vücudun ihtişamını temsil ediyordu, Panacea evrensel bir ilacı temsil ediyordu, Aceso iyileşme sürecinin tanrıçasıydı ve Iaso iyileşme ve iyileşme sürecini yönetiyordu.

Asklepios’un beş kızından Hygieia en öne çıkanıydı. Sık sık babasının yanında fotoğraflandı.

114037680 the statue of hygieia the goddess of health and hygiene n the courtyard of hamburg city hall rathaus
Hygieia: Yunan Sağlık Tanrıçası ve Mitolojisi 9

Asklepius hastalık veya yaralanmadan kurtulmayı temsil ederken, Hygieia daha çok bunların önlenmesiyle ilişkilendirildi. O, sürekli iyi sağlığın tanrıçasıydı ve onun varlığı, babasının doktor olarak yaptığı işin gereksiz olduğu anlamına gelebilirdi.

Genellikle uzun elbiseler giymiş genç bir kadın olarak gösterilirdi. Birçok sanatçı onun yüzünde nazik bir ifade sergilemeye özen gösterdi.

Hygieia’nın temel özelliği, babasının da sembollerinden biri olan büyük bir yılandı. Sık sık yılanını elinde tuttuğu küçük bir kaseden besleyerek beslediği gösterildi.

Antik Yunan dinindeki pek çok küçük tanrı ve tanrıça gibi Hygieia’nın eylemleri ve kişiliği hakkında çok az özel efsane vardı; İdeal bir devletin kişiliğini temsil ediyordu, ancak daha önde gelen Olimpiyatçıların sahip olduğu gibi bireysel bir kimliğe sahip değildi.

Ancak bu, Hygieia’nın geniş çapta saygı görmediği anlamına gelmiyordu. Eski yazılar ona büyük saygı duyulduğunu kanıtlıyor.

Bir lirik şair onu “Apollon’un altın tahtının en yüksek kraliçesi” olarak adlandırdı. Bir diğeri onun “ölümlüler arasında en çok saygı duyulan kişi” olduğunu söyledi.

Hygieia’nın Yunan dünyasında birçok tapınağı vardı. Sağlık ve uzun ömür için dualara adanmış bir komplekste bunları sıklıkla babası Asklepios ile paylaşırdı.

Onun türbeleri bazen büyükbabası Apollon’un tapınaklarında da bulunuyordu. O da şifa veren bir tanrıydı ve Hygieia’nın bu işlevde onun yanında hizmet ettiği düşünülüyordu.

İnsanlar Hygieia’yı kullanarak hastalıkları daha oluşmadan önleyebileceklerine inanıyorlardı. Bir kişi zaten hastaysa, sağlık tanrıçası onu iyileştirebilir ve kalıcı sorunlar yaşamasını önleyebilirdi.

Bu nedenle Hygieia, bugün bile doktorların hâlâ yemin ettiği Hipokrat Yemini’nde anılan tanrılar arasında yer alıyordu. Tıp uzmanları artık Apollon, Asklepios, Panacea ve Hygieia’ya yemin etmese de, sağlık ve refah hakkındaki eski Yunan inançları dünyamızı etkilemeye devam ediyor.

4461882786 82789784f9 b
Hygieia: Yunan Sağlık Tanrıçası ve Mitolojisi 10

Hygieia’nın adı elbette modern dünyaya da yayıldı. Hastalıkları önleyen tanrıça olarak modern hijyen kavramına adını vermiştir.

Bu nedenle bazen temizlik tanrıçası olarak yorumlanır. Ancak isminin daha sonra kullanılması, Yunan sağlık ve hastalıkların önlenmesi kavramının bir parçası değildi.

Yunanlılar tıpta pek çok ilerleme kaydederken, bugün düşündüğümüz şekliyle hijyen, antik dünyada tıbbi bakımın merkezi bir parçası değildi. Mikropların ve hastalıkların nasıl yayıldığına dair bir anlayış olmadığı için, sterilizasyonun tıbbi uygulamanın bir parçası haline gelmesi modern çağa kadar mümkün olmayacaktı.

Ancak geçmişteki insanların hijyenin önemli olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını düşünmek yanlıştır. Mikropları ve virüsleri anlamasalar da gözlemler, temiz ortamlarda hastalıkların ve enfeksiyonların daha az yaygın olduğunu gösterdi.

Bu nedenle temizlik, Hygieia’nın sağlık tanrıçası işlevinde bir rol oynamış olabilir. Ancak bu onun karakterinin merkezinde değildi.

Hygieia kültüne dair en eski kanıtlardan bazıları, ismin en azından MÖ 7. yüzyıldan itibaren kullanıldığı Atina’da bulunuyor. Ancak orada şehrin koruyucu tanrıçası Athena’nın bir sıfatı olarak ortaya çıktı .

Plutarch’a göre Athena Hygieia, Parthenon’u inşa edenlerin en iyilerinden biri ağır yaralandığında onlara olan sevgisini göstermişti. Perikles’e bir rüyada göründü ve yaralı adamı birkaç gün içinde iyileştirecek bir tedavi yöntemini emretti.

Yüzyıllar boyunca sağlık, Atina’da Athena’nın ilişkilendirildiği alanlardan biriydi. Birçok küçük tanrı ve tanrıça gibi Hygieia’nın da bağımsız bir karaktere dönüşmesi biraz zaman aldı.

Sonuç Olarak

Çoğu tarihçi, Hygieia kültünün MÖ 5. yüzyıla kadar gerçek anlamda oluşmaya başlamadığına inanıyor. Bundan önce, diğer tanrılar refah meseleleri üzerinde geniş çapta nüfuz sahibiydi.

MÖ 430’da Atina Vebası devleti harap etti. Perikles de dahil olmak üzere Atina nüfusunun yaklaşık dörtte biri hastalığa yenik düştü. Dört yıl boyunca veba iki kez geri döndü.

Modern bilim adamları ve tarihçiler, tifüsten Ebola’ya kadar uzanan açıklamalarla vebanın doğasını tam olarak belirleyemediler. MÖ 5. yüzyılın insanları, Atina halkını neyin öldürdüğü konusunda daha da karanlıktaydı.

Atinalılar, pek çok probleminde olduğu gibi, tanrıların ne söyleyeceğini öğrenmek için kehanetlere başvurdular. Vebanın, şifa tanrısı Apollon ve Athena’nın onları terk ettiğine dair bir işaret olmasından korkuyorlardı.

Apollo yunan mitolojisi
Apollo yunan mitolojisi

Veba sadece dindarlığa bakılmaksızın vurmakla kalmadı, aynı zamanda tapınaklar da özellikle sert bir şekilde etkilendi. Hem hastalıktan hem de Peloponnesos Savaşı’ndan gelen mülteciler tapınaklara sığınmıştı ve bu da onları hastalıkların yayılması için bir ortam haline getirmişti.

Kahin, Apollon’un iki şehir arasındaki savaşta Sparta’nın yanında yer aldığını kabul ediyordu ancak başka bir tanrıyla umut vaat ediyordu. Atina Vebası sırasında verilen mesaj, Hygieia’dan ilk kez başka bir tanrıçanın sıfatı olmaktan ziyade bağımsız bir varlık olarak bahsedildiği ortaya çıktı.

Ancak Thukydides gibi zamanın büyük düşünürleri batıl inanç olarak gördükleri şeylere pek önem vermiyorlardı. Tedavi planlarını belirlemek ve hastalığın yayılmasını sınırlamak için gözleme dayalı Hipokrat tıp yöntemini uyguladılar.

Çoğu insan Atina Vebası sırasında hem ilahi çekiciliğin hem de tıbbi uygulamanın değerini gördü. Hastalık geriledikçe, hem hekimlerin tanrısı hem de sağlık tanrıçasının Atina’yı topyekun yıkımdan kurtardığına inanıldı.

Hem Asclepius hem de Hygieia, Atina Vebası’ndan sonra fiziksel sağlığın koruyucuları olarak önem kazandı. İnsanlar gelecekteki hastalıkları önlemek için Hygieia’ya, mevcut hastalıkları iyileştirmek için Asklepios’a dua ettiler.

Bazı açılardan Asklepios ve Hygieia kültleri Apollon ve Athena kültlerinin bir uzantısıydı. Sırasıyla şifacı ve koruyucu olarak bu tanrıların güçlerinin daha uzmanlaşmış versiyonlarını temsil ediyorlardı.

Yunan Medeniyeti Yunan Mitolojisinde Başlangıç Tanrıları
Yunan Medeniyeti Yunan Mitolojisinde Başlangıç Tanrıları

Ancak Hygieia, Athena ile olan ilişkisini hiçbir zaman tamamen kaybetmedi. Atina’nın hamisi zihinsel keskinlikle ilişkilendirildi, bu nedenle Hygieia aynı zamanda zihinsel sağlığı koruma alanını da üstlendi.

Hygieia’nın ibadetinde Yunanlılar, fiziksel ve zihinsel sağlık fikrini birbirine bağladılar. Hygieia bedeni olduğu kadar zihni de koruyordu.

Romalılar sağlık fikrini daha da genişlettiler. Hygieia’yı kendilerine aitmiş gibi benimserken, aynı zamanda onu başlangıçta aynı şekilde refahla ilişkilendirilmeyen bir tanrıçaya da bağladılar.

İtalyan tanrıçası Sirona, kişisel refahın değil, toplumsal sağlığın tanrıçasıydı. Herhangi bir kişiden ziyade toplumun istikrarını ve refahını sağladı.

Ancak zamanla insanların sağlığı ile bireysel sağlık fikri birbirine daha sıkı bağlandı. Salus, Hygieia’nın birçok özelliğini üstlendi.

Salus sıklıkla Yunan sağlık tanrıçasıyla aynı şekilde gösterilirdi. Dini törenlerde kullanılan bir kap olan pateradan beslediği büyük yılanla kimliği belirlendi .

İkisi o kadar yakından tanımlandı ki birbirlerinin yerine geçebilir hale geldiler. Salus, Yunan tanrıçasının ikonografisiyle birlikte bireysel sağlığın koruyucusu rolünü üstlendi.

Bu nedenle Hygieia’nın rolü zamanla hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesinden çok daha fazlasını kapsayacak şekilde genişledi. Onun ibadeti, antik dünyada sağlığın, zihinsel sağlığı ve bir bütün olarak toplumun sağlığını da içeren çok yönlü bir fikir olduğunu gösterdi.

Özetle

Yunan Tanrıları Tam Liste ve Arka Planı
Yunan Tanrıları Tam Liste ve Arka Planı

Hygieia, antik Yunan sağlık tanrıçasıydı. Diğer tanrılar şifacılar olarak görülürken o, hastalıkları önledi ve refahın devamını teşvik etti.

Hygieia, doktorların koruyucu tanrısı Asklepios’un çocuklarından biriydi. Apollon’un ölümlü oğlu olarak doğan o, ilahi gücü kullanmadan tedavi eden ilk ölümlü doktordu.

Asklepios ve kızı sanat eserlerinde sıklıkla birlikte gösteriliyordu. Aynı zamanda ibadet edenleri de paylaşıyorlardı ve pek çok yerde hem hastalıkların önlenmesine hem de tedavilerine adanmış tapınaklar ve türbeler vardı.

Hygieia, babasının özelliklerinden biri olan büyük yılanı benimsedi . Çoğu zaman bu hayvanla tanımlanır ve genellikle onu sanatta besler.

Başlangıçta Hygieia, Atina şehrinde Athena‘ya verilen bir lakaptı. Şehrin koruyucusu olarak aynı zamanda hastalık ve talihsizliklerden de koruduğu düşünülüyordu.

Ancak Atina Vebası’ndan sonra Asklepios ve Hygieia’nın ayrı kültleri büyüdü. Veba, iyileşme, sağlık ve refah için daha uzmanlaşmış kültlerin gelişmesine yol açtı.

Hygieia’nın sağlığın koruyucusu olarak rolü, fiziksel rahatsızlıkların önlenmesinin ötesine uzanıyordu. Muhtemelen Athena ile olan erken ilişkisinden dolayı o aynı zamanda akıl sağlığının da koruyucusuydu.

Romalılar Hygieia’nın rolünü daha da genişletti. Onu, sosyal sağlığın ve toplumun refahının koruyucusu olan Salus adlı eski bir İtalyan tanrıçasıyla ilişkilendirdiler.

Modern dünyada Hygieia’nın adı temizlik ve sanitasyonu tanımlamak için kullanılır. Hastalıkları neyin önlediği fikri zamanla gelişmiş olsa da, Yunan tanrıçası hala sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesiyle ilişkilendirilmektedir.

Mitolog

Mitolog; mitoloji hayatın bir parçasıdır, eskiyi daha iyi anlayabilmek için mitolojiyide incelemek gerekir. Mitoloji hayatımızın bir parçasıdır....

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu