Destanlar

Kral Dongmyeong: Goguryeo’lu Chumo Destanı

Göklerin oğlu olarak tanımlanan Kral Dongmyeong, sonunda Kore tarihinin en büyük hanedanı haline gelen Goguryeo’nun kurucu kralıydı. Doğunun Kutsal Kralı olarak da bilinen onun kökenine dair mitolojik hikayeler çoğunlukla aynı temel hikayeyi takip ediyor.

Bu hikayelerin en yaygın olarak tanınan kaynağı, Jumong’un soyundan gelenler tarafından yaratılan ve Büyük Gwanggaeto Steli adı verilen eski bir taş gravürdür.

Goguryeo tarihine saygı duruşu niteliğindeki taşta şöyle yazıyor:

“Goguryeo’nun kurucusu göklerin oğlu Jumong’dur ve annesi Su Tanrısı Habaek’in kızıdır.”

Kore’nin Üç Krallık Dönemi’nin kuzeydeki Goguryeo’nun kurucusudur. Samguk Sagi’de Chumo veya Sanghae olarak belirtilmiştir. Bu isim diğer kayıtlarda Chumong (추몽), Jungmo (중모) veya Domo (도모) olarak yer almıştır.

image 5 3
Kral Dongmyeong: Goguryeo'lu Chumo Destanı 6

Goguryeo’lu Chumo Destanı

Jumong’un babası Hae Mosu gökten dünyaya gönderildi. Jumong’un annesi Yuhwa ile bir gün iki kız kardeşiyle birlikte nehir kenarında yıkanırken tanıştı. Olağanüstü güzelliklerinden büyülenerek onları bir sarayda hapsetmeyi başardı ve eğlenmeye karar verdi. Ancak iki kız kardeş kaçtı ve Yuhwa’yı Hae Mosu ile yalnız bıraktı.

Yuhwa’nın babası Nehir Tanrısı Habaek, onun ne yaptığını öğrendiğinde öfkeyle Hae Mosu’ya yaklaştı ve o da onun göklerden gönderildiğini ve kızıyla evlenmeye niyetli olduğunu açıkladı. Hae Mosu’nun gücünü kısa bir ikiliyle test ettikten sonra, Habaek dışarıdan evliliği kabul etti ancak Hae Mosu’yu sarhoş ettikten sonra deri bir cebine hapsetmeye çalıştı.

Öfkelenen Hae Mosu cebinden fırladı ve Yuhwa’yı, onu sürgüne gönderen babası tarafından azarlanmak üzere geride bırakarak kaçtı. Yuhwa daha sonra Dongbuyeo Kralı Geumwa tarafından keşfedildi, o da onun güzelliğinden ve üzüntüsünden etkilendi ve onu cariyesi yaptı.

Bir gün saraya bir güneş ışığı huzmesi girdi, Yuhwa’ya dokundu ve onu hamile bıraktı. Beş gün sonra bir yumurta bıraktı ve Kral Geumwa onu vahşi hayvanların yiyeceğini umarak sokaklara attı. Ancak hayvanlar yumurtayı yemediler, aksine onu korudular.

220px Muyongchong Suryeopdo
Kral Dongmyeong: Goguryeo'lu Chumo Destanı 7

Böyle bir keşif karşısında hayrete düşen Kral Geumwa yumurtayı kendisi yok etmeye çalıştı ama bunun imkansız olduğu ortaya çıkınca pes etti ve yumurtayı Yuhwa’ya geri verdi. Yumurtadan çıkan çocuk Jumong’dan başkası değildi.

Büyürken Jumong, Geumwa’nın okçuluktaki yeteneklerini kıskanan oğulları tarafından sürekli iftiraya uğradı. Annesinin tavsiyesi üzerine Han Çinlileri tarafından parçalanan Gojoseon bölgelerini yeniden birleştirmek için Dongbuyeo’dan kaçtı. Efsaneye göre güneye gitmek için büyük bir nehri geçerken kaplumbağalar ve diğer deniz canlıları onun için özel bir köprü oluşturmak üzere toplanmışlar.

Kısa sürede bir takipçi kitlesi edindi ve MÖ 37’de Goguryeo’yu kurdu. Daha sonra komşu krallıklar Malgal ve Biryu’yu fethetti ve kısa süre sonra Haengin ve Kuzey Okjeo’yu takip etti.

Jumong’un fetihleri ​​sırasında annesi, ilk karısı ve oğlu Dongbuyeo’da kaldılar ve sonunda annesi burada hastalanıp öldü. Annesinin öldüğünü duyunca, beş yıl sonra gelen ilk karısı ve oğlu Ye ve Yuri’yi çağırttı. Ye kraliçe oldu ve Jumong’un ikinci karısı Soseono’nun aşırı derecede kıskanmasına ve Baekjae Krallığı’nın ilk kralı olan oğluyla birlikte güneye kaçmasına neden oldu. Jumong kısa bir süre sonra 40 yaşında öldü.

Kral Dongmyeong Farklı Anlatımı

Jumong’un babasının gerçekte kim olduğu konusunda anlaşmazlıklar vardır. Bazı Kore metinlerinde Jumong, Hae Mosu (Cennetin Oğlu) ve Yuhwa (Nehir Tanrısı Habaek’in Kızı)’nın oğlu olarak tarif edilmektedir.

Hae Mosu’nun, Yuhwa’ya nehirde yıkanırken rast geldiği; ancak nehir tanrısı cennete dönen Hae Mosu’nun bu davranışını tasvip etmediği rivayet edilmektedir. Nehir tanrısı, Yuhwa’yı, Dongbuyeo Kralı Geumwa’yla karşılaşıp onun cariyesi olduğu Ubalsu’ya kadar takip etti. Yuhwa’nın, güneş ışığıyla hamile kalıp, bir yumurta doğurdu.

Geumwa bu yumurtayı yok edip, kendisini kötülüklerden koruyan hayvanlara verip beslemeyi denedi. Geumhwa, Yuhwa’ya döndü. Yumurtadan, Korecede “Usta Okçu” olarak ifade edilen, Jumong adında erkek bir bebek çıktı.

Oysa son yapılan incelemelerde Jumong, Hae Mo-Su’nun torunu Buliji’nin oğlu olarak ifade edilmektedir. Bu incelemeler aynı zamanda, Hae Mosu ve onun soyundan gelenlerin Gojoseon’un en güçlü halefleri olarak Buyeo’yu; Jumong’un Goguryeo’yu kuruncaya kadar yönettiklerini göstermektedir.

6892428121 44867e1b34 b
Kral Dongmyeong: Goguryeo'lu Chumo Destanı 8

Dongbuyeo’dan Ayrılış

Jumong, okçuluktaki olağanüstü yetenekleriyle bilinirdi. Sonunda Geumhwa’nın oğulları onu kıskanmaya başladı ve Jumong, Dongbuyeo’dan ayrılmak zorunda kaldı. Efsaneye göre, hızla akan bir nehirle aynı derecede atıyla kaçmıştır.

Kaplumbağlar ve suda yaşayan yaratıklar, suyun içinden yükselerek bir köprü oluşturdular. Nehrin güneyine girdiği zaman, Bukbuyeo’nun yönetimindeki bulunan, Jolbon’un hükümdarı Go Museo Dangun tarafından karşılandı.

Go Museo, Jumong’un sıradan biri olmadığını bildiği için ve Jumong’un ona ve onunda Jumong’a aşık oldugunu bildiği içim kızı So Seo-no’yu evlenmesi için verdi. Kayınpederinin MÖ 37’deki ölümünün ardından Jumong Bukbuyeo’nun 7. Dangun’u oldu ve krallığı merkezileştirmek için Jolbon’un içindeki kabilelerin hepsini birleştirdi.

Goguryeo’nun İlk Kralı

MÖ 37’de Jumong, Goguryeo’yu kurdu ve ülkenin ilk Taewang’ı (Ulu Kral) oldu. Aynı yıl, Biryu Kralı Songyang, teslim olduktan sonra, Jumong’un yardımıyla Malgal Kabilesi’ni istila ederek bozguna uğrattı. MÖ 34’te Jolbon-Seong, imparatorluk sarayının bitirilmesiyle Goguryeo’nun ilk başkenti oldu.

Dört yıl sonra MÖ 28’de Jumong, General Bu Wiyeom’u Okjeo Krallığı’nı fethetmesi için gönderdi. Aynı yıl içinde Jumong’un annesi Yuhwa, Dongbuyeo Sarayı’nda öldü ve Kraliçe olmamasına rağmen (Yuhwa, kralın nikahsız eşidir.) kendisine Kraliçe defin töreni düzenlendi.

Jumong, Kral Geumwa’ya minnetini göstermek için eli açık davranarak bir ulak ve beraberinde birçok hediye gönderdi. MÖ 19’da Jumong’un ilk eşi Ye Soya, oğulları Yuri’yle Dongbuyeo’ya kaçarak Goguryeo’ya ayak bastı.ve orada kaldı. Jumong’un ikinci karısı İmparatoriçe Soseuno ise Goguryeo’nun geleceği için oğullarının durumlarından endişe ediyordu.

İmparatoriçe Soseuno, Goguryeo’dan iki oğlu ve halkın bir kısmıyla Kore Yarımadası’nın daha da güneyine, bugünkü Güney Kore’nin olduğu yere hareket ettiler. Orada Baekje’yi kurdu. Gitmesinden sonra da başarılarına devam edip sınırlarını genişletti. Sonra Jumong ilk oğlu Yuri’yi veliaht prens ve tahtın halefi olarak atadı.

5742714357 ded446a1d4 b
Kral Dongmyeong: Goguryeo'lu Chumo Destanı 9

Ölümü ve Veraseti

Jumong, MÖ 19’da 40 yaşındayken öldü. Veliaht Prens Yuri, babasını piramit bir mezara defnetti ve ölümünden sonra Chumo-Seong Wang adını verdi.

2006 yılında Jumong’u temel alan, kısaca Jumong adlı bir dizi yayınladı. Geleneksel mitolojinin çoğunu ortadan kaldırarak biyolojik tarihini ilahi değil tamamen insani hale getirdiler ve esas olarak Jumong’un Han Çinlilerine direnmedeki ve eski Gojoseon halkını yeni bir imparatorluk olan Goguryeo altında birleştirmedeki rolüne odaklandılar.

Ancak tarih hiçbir zaman tartışmasız değildir. Goguryeo şimdiki Çin’e doğru genişlediği için Çinli araştırmacılar artık Goguryeo tarihinin Kore’ye değil Çin’e ait olduğunu iddia ediyorlar. 2002 yılında Kuzeydoğu Projesi’ni kurduktan sonra Çinli araştırmacılar, Goguryeo halkının aslında eski Çinliler olarak sınıflandırılması gerektiğini ve Goguryeo krallığının daha sonraki Kore hanedanları olan Goryeo, Joseon veya diğer Korelilerle doğrudan bir ilişkisi olmadığını iddia ettiler.

Çinli araştırmacıların tasvir ettiği şekliyle Jumong, cennetin oğlu değil, yalnızca normal bir hükümdardır ve bu da onun tarihsel statüsünü etkili bir şekilde imparatordan eyalet hükümdarına düşürür. Kore’nin bu tür iddialara verdiği yanıtlar pek hoş olmadı; Kore’deki önde gelen araştırmacılar, bu tür iddiaları sahtekarlık olarak reddetmek için kendi tarihsel temellerini oluşturmaya başladılar.

Öte yandan Japonya’da Jumong da dahil olmak üzere Goguryeo krallarına adanmış birçok Şinto tapınağı bulunmaktadır. Krallıkları Silla’nın Çin Tang’ıyla olan ittifakına yenik düştüğünde Japon adalarına kaçan Goguryeo mültecileri tarafından dikildiler. Her ne kadar Japon milliyetçileri tarafından sık sık yeniden adlandırılsalar da, tapınaklar şu anda tarihi atalarını korumak isteyen Japon-Koreliler tarafından korunuyor.

serkan

Ben Serkan. Mitoloji destanlar ve tarih konusunda sizlere en iyi bilgileri sunmak hazırlamak için buradayım. Herkese sevgi ve saygılarımla...

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Jumong’un hayatı ve Goguryeo’nun kuruluşu hakkında çok ilginç bir makale. Tarihi gerçeklerle birlikte diziye de değinilmesi güzel bir detay.

  2. Makalenin tarih ve ulusal kimlik üzerine olan tartışmaları ilginç bir şekilde ele aldığını düşünüyorum. Farklı ülkeler arasındaki tarih algısının nasıl değişebileceğini göstermesi açısından önemli bir konuya değinmiş.

  3. Kral Dongmyeong’un mitolojik hikayesi gerçekten ilginç ve etkileyici. Goguryeo’nun kökeni hakkında daha fazla bilgi edinmek çok ilginç olacak gibi görünüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu