Yunan Mitolojisi

Prometheus: Yunan Mitolojisinde İnsanlığa Ateşi Veren Titanın Hikayesi

Prometheus’un efsanesi, insanın tanrılara karşı meydan okuması ve insanlığın ilerlemesi için verdiği savaşla doludur. Onun hikayesi, aydınlanma ve insanın özgürlüğü arayışıyla ilgilidir.

Prometheus, Titan soyundan gelir ve tanrıların ve insanların arasında bir köprü görevi görür. Onun en ünlü eylemi, Zeus’un insanlara ateşi vermesidir. Efsaneye göre, Zeus’un insanlara ateşi vermesine karar vermesiyle, Prometheus onların yanında yer alır ve onlara ateşi tanrılardan çalarak insanlığa verir. Bu eylem, insanlığın aydınlanması ve ilerlemesi için bir dönüm noktasıdır.

Ancak Prometheus’un bu eylemi, Zeus‘un öfkesini uyandırır. Zeus, Prometheus’u cezalandırmak için onu Zincirler Dağı’na bağlar ve her gün bir kartal gelir ve onun karaciğerini yer. Ancak Prometheus, ölümsüzlüğe lanetlenmiştir ve karaciğeri her gece yeniden büyür, bu da ona sonsuz bir acı verir.

image 52
Prometheus: Yunan Mitolojisinde İnsanlığa Ateşi Veren Titanın Hikayesi 10

Prometheus Tanrıların Dostuydu

Olympus’un tanrıları iktidara gelmeden önce evren Titanlar tarafından yönetiliyordu. Uranüs (gökler) ve Gaia (yer), bu eski nesil tanrıları doğurmuştu.

Prometheus, Titan Iapetus’un oğullarından biriydi. Annesi Oceanus’un 3.000 kızından biri olan Oceanid Clymene’di.

On iki Titan’dan sonra Gaia altı çocuk daha doğurdu, ancak üç Tepegöz ve üç Hekatonçier ya da Yüz Elli, babaları tarafından nefret edildi ve saklandı. Titanlar babalarının yönetimi altında pozisyonlara sahipken Gaia’nın daha canavar çocukları hapsedildi.

Gaia, Titanlardan babalarını Yüz Ellilere ve Tepegözlere davranışından dolayı cezalandırmalarını istedi. Oğlu Chronus, on iki kişi arasında Uranüs’e karşı savaşmaya istekli olan tek kişiydi .

Chronus, Uranüs’ün yenilgisiyle Titanların yeni hükümdarı oldu. Kısa sürede bir tiran haline geldi ve konumunu korumayı takıntı haline getirdi.

Çocuklarından birinin bir gün onu devirecek kadar güçleneceğine inanarak, karısı Rhea’nın bebeklerinin her birini doğumda yuttu.

Rhea , altıncı çocuğu Zeus’u kurtarmak için Girit adasına sakladı. Titanes, kundak battaniyelerine sararak kocasını bir taşı yutması için kandırdı.

Zeus yetişkinliğe ulaştı ve sonunda babasına meydan okumak için geri döndü.

Oceanids’lerden biri olan Metis’in yardımıyla Cronus’u kandırarak onu kusmaya zorlayacak hardal ve şarap karışımını yutmasını sağladı. Cronus yuttuğu çocukları kustuğunda onlar da Titanların egemenliğini devirmek için kardeşleriyle birleştiler.

İlk nesil tanrılara karşı ortaya çıkan savaşa Titanomachy denir. On yıl boyunca tanrılar evrenin kontrolü için birbirleriyle savaştılar.

Prometheus ve kardeşi Epimetheus, kendileri Titan olmalarına rağmen savaşta Zeus’un yanında yer aldılar. Kardeşleri Atlas, Cronus’un yanındaki baş generallerden biriydi.

MÖ 5. yüzyıldan kalma Prometheus Bound adlı oyunda yazar Aeschylus, Prometheus’un Titan arkadaşlarına karşı savaşta oynadığı rolü ayrıntılarıyla anlatıyor. Oyunda Prometheus, Titanlara savaşa girmemeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu iddia ediyor.

Prometheus adı genellikle “öngörü” anlamına gelir. Prometheus, savaşın salt güçle değil, kurnazlık ve zekayla kazanılacağını bilecek öngörüye sahipti.

Titanlar onun kehanetini dinlemeyi reddedip yeni başlayan tanrılara karşı savaşta ısrar edince, Prometheus onlara karşı Olimposluların safına katıldı. Öngörüsü ve bilgeliği Zeus’un birçok kez üstünlük sağlamasına yardımcı oldu.

Savaş uzadıkça Gaia da sonunda Zeus’un tarafını tuttu. Onlara canavar çocukları Yüz Elliler ve Tepegözlerin nerede hapsedildiğini anlattı.

Zeus ve müttefikleri Gaia’nın çocuklarını kendileriyle savaşmaları için serbest bıraktılar. Canavarların yardımıyla Zeus sonunda Cronus’u yenmeyi başardı.

Gaia Yunan Mitolojisi
Gaia Yunan Mitolojisi

Titanlar, cehennem yeraltı dünyası olan Tartarus’un en derin kısmına atıldı ve Hecatonchieres, onların muhafızları olarak atandı. Prometheus, genç tanrıların tarafını tutan birkaç tanrıdan biri olarak Olympus’ta şerefli bir yere verildi.

Zeus, yanında kardeşlerinin de hüküm sürmesiyle tanrıların yeni kralı oldu. Olimpos Dağı’nda yeni bir taht kurdular.

Her Olimpiyatçıya dünyanın farklı bir yönü üzerinde etki alanı verildi. Savaştaki müttefiklerine kendilerine ait hediyeler ve sorumluluklar verildi.

Öngörüsü nedeniyle değer verilen Prometheus, yeni kralın en değerli ve güvenilir danışmanlarından biri oldu. Anlaşmazlıklara arabuluculuk yapmak ve felaketleri önlemek için sık sık kendisine danışıldı.

Ne yazık ki Prometheus’un Titanomachy sırasında kazandığı iyilik uzun sürmeyecekti.

Mecone’daki Numara

Prometheus Olimposluların arkadaşı olmasına rağmen insanları gerçekten seviyordu.

Yunanlıların insanın yaratılışıyla ilgili birçok farklı efsaneleri vardı ancak bazı yazılara göre ilk ölümlüleri yaratan Prometheus’un kendisiydi. Örneğin Ezop, Titan’ın ilk insanları çamurdan ve gözyaşlarından yarattığını iddia etti.

Prometheus sıklıkla kilden adam şekillendiren sanat eserlerinde gösterilir.

Platon’a göre insanları tanrılar yaratmıştı ama onlara en büyük armağanları veren Prometheus’tu.

Adı “sonradan düşünülmüş” anlamına gelen kardeşi Epimetheus, hayvanlara hayatta kalmaları için en iyi araçları dikkatsizce vermişti.

Hayvanların kendilerini sıcak tutacak kürkleri, kendilerini savunmak ve yiyecek avlamak için keskin dişleri ve pençeleri vardı. Karşılaştırıldığında insanlar zayıf ve savunmasızdı.

İnsanların doğaya ve elementlere karşı hiçbir doğal savunması olmadığını gören Prometheus, onlara acıdı. Hephaestus’un mekanik becerilerini ve Athena’nın bilgeliğini çaldı ve hayatta kalabilmeleri ve gelişebilmeleri için bunları insanlara verdi.

Bazı hikayeler ayrıca bunun Prometheus’un insanlara ateşi armağan ettiği ilk sefer olduğunu söylüyor. Ancak bu son olmayacaktı.

İlişki nasıl başlarsa başlasın Prometheus’un ölümlüleri sevdiği açıktı.

Ne yazık ki Zeus bu sevgiyi her zaman paylaşmıyordu. Tanrıların kralı, ürettiklerinden kendi payına düşeni talep etme zamanı gelene kadar insanlığı pek dikkate almadı.

Yunan Medeniyeti Yunan Mitolojisinde Başlangıç Tanrıları
Yunan Medeniyeti Yunan Mitolojisinde Başlangıç Tanrıları

Prometheus ile tanrıların kralı arasındaki uçurum bir kurban yüzünden başladı. Tanrılar ve insanlar, insanların yetiştirdiği yiyeceklerden her birinin pay alması konusunda anlaştılar, ancak her iki taraf da kurbanın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşamadı.

İnsanlar ve tanrılar meseleyi çözmek için Mecone adlı bir yerde buluştular.

Zeus , kurbanlık bir boğayı bölmenin en iyi yolunu belirlemek için kendisine her zaman iyi tavsiyeler veren Prometheus’a başvurdu . Zeus’un hayvanın en iyi kısımlarının tanrılara ayrılması gerektiğini düşündüğü açıktı ama Prometheus’un başka fikirleri vardı.

Titan iki yığın oluşturdu. İlki en iyi et parçalarına sahipti ama kaba deriler ve iştah açıcı olmayan artıklarla kaplıydı. İkincisinin üstünde birkaç yağlı et parçası vardı ama altında kemikten başka bir şey yoktu.

Seçme şansı sunulan Zeus, üstte en çekici görünen ama altta çoğunlukla kemiklerden oluşan kurbanı seçti.

Prometheus, tanrıların kralını alt etmişti ve insanlar, yetiştirdikleri ürünün en iyi kısmına sahip olmak zorundaydı. O günden itibaren, insanlar en iyi etleri yerken, Yunan tapınakları tanrılara kemik ve yağ kurbanları sundu.

Zeus bilgeliği ve adaletiyle tanınırken aynı zamanda kolayca öfkelenmesiyle de ünlüydü. Kendisini kurbanın en güzel kısmından mahrum bırakan hile, kralı öfkelendirdi ve hem Prometheus’tan hem de onun yardım ettiği ahlaktan intikam alacağına yemin etti.

Prometheus ve İnsanın Cezaları

Aptal gibi gösterilmeye kızan ve kurban olarak yalnızca kemikleri alan Zeus, insanlıktan intikam almak istedi.

İnsanlar en iyi et parçalarını kazanmıştı ama eğer et pişirilemiyorsa bunun hiçbir anlamı yoktu. Zeus, öküzün en iyi kısımlarını ele geçirmenin küçük bir cezası olarak ateşi insanlardan uzaklaştırdı.

İnsanlara karşı her zaman anlayışlı olan Prometheus, bu cezanın insanoğlu için gerçekte ne kadar korkunç olduğunu gördü. İnsanların yemek pişirmekten daha fazlası için ateşe güvendiklerini biliyordu.

Ateş olmadan sıcak kalamazlardı. Karanlıkta bırakılmak onları hayvanların ve canavarların saldırılarına karşı daha savunmasız hale getirdi.

Prometheus bir kez daha insanlara yardım etmeye kararlıydı. Ateşi bizzat tanrılardan çalmaya karar verdi.

Ancak entrikalara alışkın olan Prometheus, insanlardan alınan ateşi geri getirmek için kendi çabalarıyla plan yaptı. Böylece, diğerleri uzaktayken, Jüpiter’in [Zeus’un] ateşine yaklaştı ve bunun küçük bir parçasını bir rezene sapına kapatarak sevinçle geldi, sanki koşmuyormuş gibi uçuyormuş gibi, sapı fırlatarak havanın ısınmasını sağladı. buharıyla kapatılan bu kadar dar bir alanda alevi söndürmemelidir.

İnsanları soğuktan ve karanlıktan kurtarma çabası daha sonra Atina’da her yıl düzenlenen bir törenle anıldı. Koşucular bir bayrak yarışı oluşturarak son koşucu onu Athena’ya kurban ateşi yakmak için kullanana kadar bir meşale uzatırlardı.

Bu bayrak yarışı Olimpiyat meşalesi geleneğini bugün de sürdürüyor. Atina geleneği, orijinal Olimpiyatla birlikte tüm Yunanistan’a yayıldı ve bugün meşale tüm dünyayı çevreliyor.

İnsanlığı cezalandırmaya yönelik ilk girişimi başarısız olunca Zeus başka bir plan yaptı.

Kilden güzel bir kadın yapması emriyle tanrıların demircisi Hephaestus’a gitti . Bu kadına Pandora adını verdi.

Epimetheus’un kardeşinin ileri görüşlülüğüne sahip olmadığını bilen Zeus, Pandora’yı ona gönderdi. Prometheus kardeşini güzel kadına güvenmemesi konusunda uyardı ama Epimetheus bu uyarıyı dikkate almadı.

Ancak Pandora korkunç bir sır taşıyordu.

Pandora, Epimetheus ile evlendikten sonra yanında taşıdığı kavanozu açtı. Zeus ve tanrılar, insanların başına bela olacak tüm kötülükleri onun içine yerleştirmişlerdi.

Zeus Zeus'un Oğulları
Zeus, Zeus’un Oğulları

Hastalıklar, rahatsızlıklar ve diğer türden kötü şanslar uçup gitti. Kavanozda saklayabildiği tek şey Umut’tu.

Pandora, Prometheus’un insanlığı kurtaramadığı tüm cezaları serbest bırakmıştı. Onun talihsizlik kavanozu, barışçıl Altın Çağ’ın sonunu işaret etti ve erkeklerin asla kurtulamayacağı sorunları ortaya çıkardı.

Zeus sonunda Mecone’deki hile yüzünden insanlardan intikamını almıştı.

Kaya ve Kartal

İnsanoğlu cezalandırılmıştı ama Zeus yine de Prometheus’un hilesinin bedelini ödemesini istiyordu. Titan’ın insanlardan aldığı ateşi geri çalmasıyla daha da sinirlenen Zeus, Prometheus’a gerçekten korkunç bir ceza teklif etti.

Zeus, Titan’ı esir aldı ve onu Kafkas dağlarındaki ıssız bir vadiye götürdü.

Hephaestus’a Prometheus’u kırılmaz zincirlerle kayalara bağlamasını emretti. Demirci, ölümsüz arkadaşını cezalandırma konusunda isteksiz olmasına rağmen, kralın iradesine itaat etmekten başka seçeneği yoktu.

Zeus, Prometheus’a saldırması için büyük bir kartal gönderdi. Kuş, uçup gitmeden önce Titan’ın karaciğerini çıkardı ve yuttu.

Ceza sürekliydi. Titan’ın bedeni her gece sihirli bir şekilde kendini iyileştiriyor ve kartal her gün yeniden saldırmak için geri dönüyordu.

Prometheus, Zeus onun serbest bırakılmasına izin verene kadar her gün bu şekilde işkence görecekti.

Prometheus ve Zeus’un ikisi de gururlu ve inatçı tanrılar olduklarını kanıtladılar. Prometheus, Zeus’a itaatsizliğin kefaretini ödemezdi. Zeus Prometheus’u affetmeyecekti.

image 302
Prometheus: Yunan Mitolojisinde İnsanlığa Ateşi Veren Titanın Hikayesi 11

Titan’ın işkencesi yüzyıllarca devam etti. Bazıları bunun 30.000 yıl sürdüğünü söylüyor.

Aeschylus, Prometheus Bound adlı oyununda Prometheus’un cezasını ayrıntılarıyla anlattı . Ünlü Titan’ı konu alan üçlemenin ilk bölümü olan Prometheus Bound , üç oyundan 2.500 yıl sonra hayatta kalan tek oyundur.

Prometheus Bound’da Prometheus , Yunan mitolojisinden birkaç figür tarafından ziyaret edilir ve onlara hikayesini ve geleceğe dair vizyonlarını anlatır.

  • Hephaestus ve Zeus’un iki adamı Kratos ve Bia, Prometheus’u bağlamak için oyunun başında belirir.
  • Okyanusidler, deniz perileri , kanatlı bir araba ile gelirler. Prometheus’tan Zeus’u nasıl bu kadar korkunç bir cezayı hak edecek kadar kızdırdığını ve acısına ortak olduklarını anlatmasını isterler.
  • Oceanids’in babası Oceanus, bir ejderhanın sırtında uçuyor. Titan adına Zeus’a aracılık etmeyi teklif eder, ancak Prometheus bunu yapmanın kralın öfkesini yalnızca Oceanus’a yönelteceği konusunda uyarır.
  • Perisi Io, Prometheus’un başına gelir. Bir zamanlar Hera’nın rahibesi olduğundan Zeus’un dikkatini çekmişti. Karısından saklamak için onu beyaz bir boğaya dönüştürdü ama Hera, Io’yu öğrenmiş ve ona eziyet etmek için sokan bir atsineği göndermişti. Io, hem Zeus’un ilerlemesinden hem de Hera’nın kıskançlığından kaçınmak için yıllarını dünyayı dolaşarak geçirmişti.
  • Sonunda tanrı Hermes, Zeus’tan bir taleple gelir. Prometheus kehanet öngörüsünü Zeus’un yararına kullanmayı reddettiğinde Hermes, kralın daha da öfkeleneceği konusunda uyarır.

Prometheus, Io’ya Zeus’un oğlu Epaphus’u doğuracağını söyler. Nesiller sonra Epaphus’un soyundan biri büyük bir okçu doğuracaktı.

Prometheus ancak bu okçu doğduğunda özgür kalacaktı.

Aschylus’un son oyunları, Sınırsız Prometheus ve Ateş Getiren Prometheus hayatta kalamazken, diğer kaynaklar bize kehanetteki okçunun büyük olasılıkla Herakles olduğunu söylüyor. Ama o büyük kahramanın Prometheus’u serbest bırakması için daha birçok nesil geçmesi gerekecekti.

Prometheus ve Tufan

Binlerce yıl süren işkenceye rağmen Prometheus, Zeus’un emirlerine aykırı olsa bile insanlara yardım etmeye devam etti.

Altın Çağ, Pandora’nın lanetleriyle sona ermiş ve Zeus, Prometheus’un esareti sırasında Gümüş Çağı’nın adamlarını yok etmişti. Dünya artık Tunç Çağı’ndaydı ve Zeus bir kez daha insanoğluna kızmıştı.

Daha önce olduğu gibi öfkesi bir fedakarlıkla tetiklendi. Arcadia kralı, tanrılar adına genç bir çocuğu kurban etmişti.

Zeus ve diğer Olimposlular bu davranıştan tiksindiler. Tunç Çağı’nın insanları şiddetleriyle biliniyordu ama bir çocuğun kurban edilmesi tanrıların göz ardı edemeyeceği kadar acımasızdı.

Zeus, insanlığın kurtuluşun ötesinde olduğuna ve yok edilmesi gerektiğine karar verdi.

İnsanlığı tamamen yok olmaktan kurtaracak kişi bir kez daha Prometheus olacaktı. Zeus’un Tunç Çağı’nın kötü adamlarını yok etmesini engelleyemeyen Prometheus, insan ırkının Kahramanlar Çağı’na kadar devam etmesini sağlayacaktı.

Prometheus’un hala kırılmaz zincirlerle bağlı olmasına rağmen Deucalion adında bir oğlu vardı. Antik yazarlar Deucalion’un annesinin kim olduğuna dair farklı versiyonlar verirler ama çoğu onun Okyanusidlerden biri olduğunu söyler.

Çoğu tarihçi, Deucalion’un sandığı da dahil olmak üzere efsanenin bazı bölümlerinin, Nuh ve diğer Yakın Doğu tufan mitleriyle ilgili hikayelerden etkilendiğine inanıyor. Geç Roma İmparatorluğu döneminde Deucalion efsanesi, kendisini sel sularından kurtarmak için bir gemi inşa ettiğini bile söylüyordu.

tufan
tufan

Tufan sona erdiğinde Deucalion ve Pyrrah hayatta kalan çok az insandan bazılarıydı.

İlk işleri kendilerini kurtardığı için Zeus’a bir kurban sunmak oldu. Daha sonra, birçok farklı tanrı ve tanrıçanın tapınaklarında, dünyayı nasıl yeniden doldurabilecekleri konusunda rehberlik için dua ettiler.

Bir kahin onlara yürürken annelerinin kemiklerini omuzlarına atmalarını söyledi. Deucalion bunu doğru bir şekilde taşlar anlamında yorumladı; Gaia, yani dünya, tüm yaratılışın annesiydi.

Deucalion’un attığı taşlar yeni bir erkek ırkına dönüşürken Pyrrah’ınkiler kadın ırkına dönüştü.

Deucalion ve Pyrrah’ın taşlarından doğan insanlar yeryüzüne yayıldı. Hayatta kalan diğer insanlarla birlikte dünyayı yeniden doldurdular.

Kendi oğulları Hellen, Yunan halkının atası oldu. Kendilerine onun şerefine Helen adını verdiler ve bugüne kadar Yunan kültürüne sıklıkla Helenik denildi.

Prometheus, Deucalion’u uyararak insanlığı bir kez daha yıkımdan kurtarmıştı. Ancak bu kez kendisi ve yardım ettiği kişiler cezalandırılmayacak.

Zeus, Deucalion ve Pyrrah’ın onun şerefine yaptıkları fedakarlıktan memnun kaldı ve onların tanrılara adandıklarını gördü. Kahramanlar Çağı’nı başlatarak, yarattıkları insanların gelişmesine izin verdi.

Herakles Titan’ı Serbest Bırakıyor

Zeus, Bronz Çağı insanlarını yok ettiğinde, Deucalion ve Pyrrah dışında birkaç kişi hayatta kaldı. Io o sırada insan formuna geri döndü ve oğlu Epaphus o sırada Mısır’daydı ve kurtuldu.

Dokuz nesil sonra Epaphus’un soyundan gelen Perseus doğdu. Perseus büyüdü ve dünyanın en efsanevi kahramanlarından biri oldu.

Perseus , Afrikalı prenses Andromeda’yı kurtardı ve evlendi . Oğullarından Electryon, Alcmene adında güzel bir kadının babası oldu.

Yunan mitolojisindeki pek çok güzel kadın gibi Alkmene de Zeus’un dikkatini çekmiştir.

Zeus’un kocası kılığına girerek onu aldatmasının ardından Alkmene bir erkek çocuk doğurdu. Zeus’un kıskanç karısı Hera’yı memnun etmek amacıyla bebeğine Herakles adını verdi.

Herakles veya Herkül yunan mitolojisi
Herakles veya Herkül

Herakles’in On İki Görevi, Yunan mitolojisindeki en ünlü ve unutulmaz efsaneler arasındadır. Bunları tamamlamak Herakles’e Olimpos Dağı’nın tanrıları arasındaki yerini kazandıracaktı.

On birinci görevi, Hesperides’in bahçesinden elmaları çalmak, onu Prometheus’u kurtarma yoluna sokacaktı.

Hesperides gün batımının güzel perileriydi ve bahçeleri uzak batıdaydı. İçinde, onlardan bir ısırık alan herkese ölümsüzlük bahşettiği söylenen altın elmalar yetişiyordu.

Ancak Hesperides Hera’ya hizmet etti. Elmaları korumak için yüz başlı bir ejderha göndermişti.

Bahçeye giderken Herakles, Prometheus’un zincirlendiği boğazın yanından geçti.

Zaten dünyadaki en büyük canavarların çoğunu öldürmüş olduğundan, Titan’ın karaciğerini yemeye gelen büyük kartalı görünce tereddüt etmedi. Prometheus’un Io’ya kendi soyundan gelecek büyük bir okçunun geleceği hakkındaki kehaneti yerine getirerek onu oklarla düşürdü.

Herakles, Prometheus’u taşa bağlayan zincirleri kırmayı başardı, Zeus izin vermeseydi bu mümkün olmayacaktı. Tanrıların kralı sonunda Prometheus’u işkencesinden kurtarmıştı.

Özgürlüğüne teşekkür olarak Prometheus, Herakles’in görevini tamamlamasına yardım etti.

Titanomachy’de Zeus’a karşı savaştığı için ceza olarak dünyayı omuzlarında tutan Prometheus’un kardeşi Atlas, Hesperides’in babasıydı. Prometheus kahramana, bahçeye zarar görmeden girebilecek Atlas’ı nerede bulacağını söyledi.

Prometheus’un rehberliği olmasaydı Herakles, hem perileri hem de ejderhayı yenemezdi ve asla tanrılardan biri olamazdı.

Prometheus’un işkenceden kurtulduktan sonra başına ne geldiğine dair hikayeler net değil. Aeschylus’un üçlemesinin son oyunu ayrıntılar vermiş olabilir, ancak geriye yalnızca birkaç kısa parça kaldı.

Prometheus Bound , Titan’ın sonunda Zeus’a, deniz tanrıçası Thetis’ten çocuk sahibi olmanın tahtına mal olacağını söylediğini ima ediyor. Hermes’in oyunun sonunda istediği bilgi buydu.

Prometheus, Io’ya Zeus’u yalnızca kendisinin kurtarabileceğini söylemişti. İkisi, Zeus’un çöküşüne yol açabilecek kadının kimliği konusunda binlerce yıldır çıkmazdaydı.

Prometheus’un kehanetinin gerçekleşmesini engellemek için Zeus, Thetis’in onun yerine bir ölümlüyle evlenmesini emretti. Oğlu Aşil, Yunanistan’ın en ünlü kahramanlarından biri haline geldi.

Zeus gücünü korudu ve Prometheus krala yardım ederek özgürlüğünü kazandı.

Prometheus’un Mirası

Yüzyıllar geçtikçe Prometheus ile ilgili efsaneler büyüyüp değişti. İnsanlığı tekrar tekrar yaratıp kurtararak mitolojide önemli bir figür haline geldi.

Aeschylus, ünlü oyunuyla Prometheus’un kültürdeki yerini sağlamlaştırmaya yardımcı oldu. Titan’a çağlar boyunca insanlarda yankı uyandıran bir ses ve kişilik verildi.

Prometheus insanların özdeşleşmek istediği bir figür haline geldi. Ağır cezalarla sonuçlansa bile insanoğlunun yanında duran bir karakterdi.

Antik Yunanlılar Prometheus’un cezalandırılma öyküsünü tanrılara meydan okumaya karşı bir uyarı olarak almış olsalar da, daha sonraki düşünürler Prometheus’un sergilediği cesarete ve kararlılığa hayran kaldılar.

Prometheus haklı isyanın ve düşünce özgürlüğünün sembolü haline geldi.

30 Yunan Mitolojisi Efsanesi
30 Yunan Mitolojisi Efsanesi

Percy Blythe Shelley, 19. yüzyılda Prometheus Unbound’un kendi versiyonunu hayal ettiğinde , Zeus’un zulmüne boyun eğmeyi reddeden bir karakter yazdı. Prometheus meydan okumaya devam ederek insan aklının körü körüne itaat üzerindeki zaferini örnekledi.

İnsanlara bilgelik ve ilerlemelerine yardımcı olacak araçların bilgisini verdiği için itibar kazanan Prometheus, entelektüalizmin ve yaratıcı düşüncenin sembolü haline geldi.

Dini kurumlara veya baskıcı hükümetlere karşı isyan çalışmaları sıklıkla Prometheus’a atıfta bulunuyordu. Modern düşünürler, entelektüel özgürlüğü savunmak için kendini feda etmeye istekli olduğu için ona hayran kaldılar.

Sanatta Prometheus, Roma döneminden beri popüler bir figür olmuştur. Geçmişte sanatçılar onun insanlığın yaratılışı hikayesini İncil’deki Adem’in yaratılışına paralel olarak kullanırken, modern sanatçılar Prometheus’u modern idealleri klasik bir konu ile göstermenin bir yolu olarak benimsemişlerdir.

Prometheus’un sanatta iyi bilinen bir örneği, New York Rockefeller Center’da bulunan Bronz heykelidir. Şehrin en ünlü simge yapılarından biri olan bu yapı, insani yeniliği kutluyor.

Peygamberlik yapan bir Titan’dan insan aklının gücünün bir alegorisine kadar Prometheus binlerce yıldır ayakta kaldı. İnsanlara bilgelik veren ve hayatta kalmalarını sağlamak için kendini riske atan Prometheus, isminin ardındaki mitleri herkes bilmese de, antik geçmişte olduğu kadar şimdi de önemli bir sembol.

Umay

Merhaba ben Umay. Sizlere elimden geldiğince faydalı bilgiler ve içerikler sunmak hedefim. Sevgi ve saygılar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu